Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Загальна інформація

Кафедра аналізу і статистики створена 01.02.2000 р. на основі реорганізації кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності та кафедри моделювання і статистики.

Рішенням вченої ради університету від 27 січня 2005 року у зв’язку зі 100-річчям з дня народження видатного вченого І.В. Поповича кафедрі аналізу і статистики було присвоєно почесну назву “Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича”.

Основні зусилля колективу кафедри спрямовуються на подальше вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу та його омолодження.

Важливим напрямком роботи залишається продовження наукових досліджень щодо забезпечення регіональної продовольчої безпеки та підвищення ефективності виробництва екологічно чистої продукції тваринництва на підприємствах зони радіоактивного забруднення, розвитку міжнародних зв’язків.

Біографія професора І.В. Поповича

Професор І.В. Попович народився 4 березня 1905 р. в сім’ї селянина в с. Лютенька Гадячського району Полтавської області. У 1924 р. закінчив Розбишівську профсільгоспшколу (Полтавська область), у 1930 р. – Кубанський сільськогосподарський інститут (м. Краснодар), у 1933 р. – аспірантуру з економіки сільського господарства при цьому вузі.

Після закінчення аспірантури трудова діяльність проф. І.В. Поповича характеризується наступним: 1933–1934 рр. – завідуючий відділом економіки Всесоюзного інституту олійних культур (м. Краснодар); 1935–1936 рр. – замісник директора з наукової частини та завідуючий відділом економіки Кримського філіалу Всесоюзного інституту тютюну і махорки (м. Ялта); 1937–1940 рр. – завідуючий відділом економіки Всесоюзного інституту виноградарства і виноробства (м. Ялта). У 1938 р. рішенням вченої ради Московського інституту ім. Плеханова І.В. Поповичу був присуджений вчений ступінь кандидата економічних наук; 1941–1942 рр. завідувач кафедри економіки і організації Краснодарського інституту виноградарства і виноробства. 1943–1947 рр. – старший агроном Українського м’ясорадгоспу в Кустанайській області Казахської РСР; 1947–1955 рр. – завідуючий відділом колгоспного виробництва Казахського інституту економіки сільського господарства (м. Алма-Ата); 1955–1957 рр. – доцент кафедри організації сільського господарства Львівського сільськогосподарського інституту; 1957–1971 рр. – завідувач кафедри економіки і організації виробництва Львівського зооветінституту.

У 1967 р. Іван Володимирович захистив докторську дисертацію на тему “Методика економічних досліджень у сільському господарстві”. З 15 серпня 1971 р. він працює на посаді професора кафедри економіки та організації сільськогосподарського виробництва Житомирського сільськогосподарського інституту. Був ініціатором створення кафедри аналізу і статистики Житомирського сільськогосподарського інституту, яку очолював з 1 грудня 1971 р. по 17 травня 1985 р.

Всю свою трудову діяльність професор І.В. Попович присвятив підготовці спеціалістів вищої кваліфікації, розробці актуальних питань сільськогосподарського виробництва. Іван Володимирович опублікував понад 170 наукових праць, у т.ч. 8 навчальних посібників, 30 монографій та брошур. Під його керівництвом було підготовлено біля 4000 спеціалістів сільського господарства, 16 кандидатів і 2 доктора економічних наук.

Всі опубліковані праці мали істотне значення для розвитку економічної науки, відіграли важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів сільського господарства. І.В. Попович вперше систематизував питання економічних досліджень у сільському господарстві, які були опубліковані в трьох виданнях “Методика економічних досліджень у сільському господарстві” (1968, 1973, 1977 рр.) з грифом Головного управління вищої та середньої освіти МСГ СРСР. За відмінні успіхи в галузі вищої освіти був нагороджений орденами, медалями, грамотами та іншими почесними відзнаками.

Рішенням вченої ради університету від 27 січня 2005 року у зв’язку зі 100-річчям з дня народження вченого кафедрі аналізу і статистики було присвоєно почесну назву “Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича”.