Факультет лісового господарства


Факультет лісового господарства, наймолодший в університеті, створений у 2001 році. Він є первістком лісівничої освіти на півночі України – найбільш лісистих регіонів держави.

Першим деканом факультету став відмінник освіти України, доктор біологічних наук, професор П.В. Литвак.

Нині факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.М. Турко.

Заступники декана з навчальної роботи – кандидат сільськогосподарських наук, доцент О.Є. Поліщук; з наукової – кандидат сільськогосподарських наук, доцент І.Д. Іванюк; з виховної роботи – кандидат сільськогосподарських наук, асистент В.Б. Левченко.

У структурі факультету 7 кафедр:

Факультет має філії кафедр на базі: Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Державного підприємства «Житомирське лісове господарство», Управління лісового та мисливського господарства в Житомирській області, Державного управління екології та природних ресурсів у Житомирській області, Житомирської обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок, Шепетівського військового лісгоспу Міністерства оборони України.

Практику та наукову роботу студенти проходять у лісорозсаднику, ботанічному саду університету, при базових господарствах Житомирської, Рівненської, Волинської та інших областей країни.

Восени 2006 року введено в дію новозбудований корпус факультету загальною площею 3787 м2, в якому 50 навчальних аудиторій, кабінети та лабораторії, у тому числі сучасний комп'ютерний клас.

Серед 89 викладачів факультету – 6 професорів. Частка науково-педагогічних працівників з вченими ступенями становить більше 80 %.

Щорічно до дня факультету проводяться студентські наукові конференції за результатами молодіжних дослідницьких робіт.

Студенти факультету беруть участь у всеукраїнських студентських конференціях, олімпіадах.

На лісогосподарському факультеті діє міжфакультетське студентське науково-дослідне товариство «Природа», члени якого вивчають природні та культурні ландшафти Житомирської області, надають пропозиції щодо вдосконалення природно-заповідного фонду краю (керівник – професор А.І. Гузій).

Науково-дослідницька робота факультету лісового господарства проводиться за такими напрямами: «Особливості лісовідновного процесу на перелогових землях в умовах Житомирського Полісся»; «Моніторинг ґрунтів, які перебувають у кризовому стані»; «Просторово-типологічна структура населення хребетних тварин Центрального Полісся та Лісостепу». Кафедрою економіки навколишнього середовища та екосоціології досліджуються ініціативні теми: «Еколого-економічні та управлінські проблеми довкілля та сталого розвитку», «Екологічна економіка в регіоні: реалії, шляхи вирішення» та «Сучасні умови екології людини».

За останні роки на факультеті підготовлено та опубліковано більше 120 наукових праць, у тому числі фундаментальна монографія професора А.І. Гузія «Просторово-типологічна організація населення птахів західного регіону України».

Навчання в аспірантурі забезпечують кафедри експлуатації лісових ресурсів, екології лісу та меліорації, таксації лісу та лісовпорядкування, загального лісівництва. Тематика робіт охоплює питання міграції радіонуклідів в агроценозах та лісових екосистемах, екологічні аспекти сталого розвитку довкілля, захисту лісів та еколого-лісівничі аспекти лісової фауни. Науковими керівниками є доктор сільськогосподарських наук А.І. Гузій, доктор сільськогосподарських наук В.І. Ткачук; кандидати сільськогосподарських наук Г.І. Васенков, В.М. Турко, А.П. Кудрик; кандидат технічних наук В.М. Бегеба.

На факультеті функціонує 20 академічних груп денної форми навчання.

Під керівництвом кураторів проводяться краєзнавчі екскурсії, зустрічі з видатними людьми краю, пізнавальні поїздки до визначних культурних центрів України.

Студенти та викладачі постійно беруть участь у змаганнях університетської спартакіади.

Студенти факультету беруть участь в університетському молодіжному хорі, грають у духовому оркестрі ЖНАЕУ, є артистами студентського театру «Веста», учасниками команд КВН.