Інженерно-технічний факультет

Кафедра машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Загальна інформація

Для вирішення проблеми підвищення рівня надання сервісних послуг в машиновикористанні, для підготовки спеціалістів, здатних якісно вирішувати задачі впровадження, експлуатації та ремонту складних технологічних комплексів створено кафедру «Машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем».

Кафедра створена шляхом об’єднання кафедр «Машиновикористання» і «Технічного сервісу та інженерної екології». Кафедру «Машиновикористання» було засновано у вересні 1993р. на базі кафедри «Тракторів і автомобілів та ремонту сільськогосподарських машин» на чолі із завідувачем Станіславом Йосиповичем Корсаком З 2005 р. кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Микола Васильович Мельник.

Основним напрямом діяльності колективу кафедри «Машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем» є підготовка студентів з навчальних дисциплін, сприяння надбанню студентами практичних навичок керування тракторами, автомобілями та іншою мобільною сільгосптехнікою, технічного обслуговування цієї техніки, ремонту та екологічної безпеки механізованих робіт. На кафедрі вивчаються такі дисципліни, як «Трактори і автомобілі», «Машиновикористання в рослинництві», «Технічне обслуговування машин для рослинництва», «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Експлуатація машин і обладнання в рослинництві», «Науково-технічне прогнозування і управління системами», «Основи керування с.-г. технікою», «Підготовка водіїв транспортних засобів категорії В», «Паливно-мастильні та інші матеріали», «Матеріалознавство і ТКМ», «Стандартизація і сертифікація», «Слюсарна справа», «Верстатна справа», «Газоелектрозварювання», «Технологія технічного обслуговування машин», «Технологія ремонту машин», «Проектування технічних процесів ТС», «Організація робіт ТО», «Ремонт машин та обладнання, «Матеріалознавство», «Надійність технологічних систем», «Технологія обслуговування машин та обладнання».

Кафедра працює зі студентами факультетів інженерно-технічного, агрономічного та лісового господарства.

Навчальний процес забезпечують доценти: к.т.н. М.В. Мельник, к.т.н С.Й. Корсак, к.т.н. А.С. Лімонт; к.с.-г.н. О.Д. Муляр, к.т.н. В.М. Савченко; старші викладачі: к.т.н. Б.В.Ємець, О.І. Ревка, В.М. Боровський; асистенти: к.т.н. С.В. Міненко, к.т.н. С.М. Хоменко, О.С.Поліщук, А.О.Ковальчук, О.В. Макарчук, Г.Р. Мерцедін, В.Л. Куликівський, К.В. Борак, С.В. Пустовіт; завідувачі лабораторіями П.П. Зелінський та Г.І. Яшкін; навчальні майстри: І.А. Копчинський, М.Р. Яцишен, М.А. Савченко; старший лаборант Л.В. Розхрист.

Кафедра забезпечує студентам здобуття робітничих професій водія транспортних засобів категорії “В”, тракториста-машиніста категорій “А, В”.

Лабораторні та практичні заняття проводяться в лабораторіях колісних тракторів, паливної апаратури, електрообладнання, випробування ДВЗ, діагностування колісних та гусеничних тракторів, автомобілів, правил дорожнього руху, технічного обслуговування, машиновикористання. Загальна площа лабораторних приміщень складає 653 м2, кількість посадочних місць – 184.

Студенти мають можливість під керівництвом досвідчених інструкторів опанувати керування транспортною технікою. Для підготовки водіїв транспортних засобів категорії „В” у розпорядженні кафедри є автомобілі ВАЗ-2104 та ВАЗ-2199.

Для поєднання теорії і практики технологічних процесів технічного сервісу створено 13 філій кафедри: державне підприємство «Житомирський ремонтно-механічний завод», АТ “Агротепломаш”, ВАТ «Житомирський автоцентр КамАЗ», ВАТ „Вібросепаратор” (м. Житомир), спільне українсько-німецьке підприємство АТЕМ-ФРАНК, виробниче об’єднання ТЕХНА, корпорація «Сварог-2006», Житомирський центр «Облагростандарт»,

ВАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин», ВАТ «Вишевичіагротехніка», СФГ «Добробут», ВАТ «Електровимірювач». Укладений договір з Воронезьким державним аграрним університетом ім. К.Д. Глінки (Російська Федерація) про спільні науково-винахідницькі роботи.

Колектив кафедри приділяє значну увагу навчально-методичному забезпеченню навчального процесу. Співробітниками, що протягом 2005–2011рр. входили до складу кафедр «Машиновикористання» та «Технічного сервісу і інженерної екології», підготовлено і видано 115 статей у науково-технічних журналах, більше 85 методичних рекомендацій, вказівок і практикумів, 23 підручники і посібники (в тому числі 8 з грифом Міністерства аграрної політики України) та два патенти. Колектив кафедри «Машиновикористання» був переможцем конкурсу «Краща кафедра 2010–2011 н.р. ЖНАЕУ».

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри обумовлені вимогами науково-технічного прогресу в галузі технічного сервісу мобільної техніки, ремонту та екологічної безпеки механізованих робіт. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота, спрямована на впровадження у виробництво енергозберігаючих екологобезпечних технологій вирощування озимої пшениці, цукрових та кормових буряків, льону-довгунця, раціонального використання МТП. Протягом 2005–2009 рр. співробітники кафедри (А.С. Лімонт, С.Й. Корсак, А.О. Ковальчук) виконували науково-дослідну роботу на тему «Поліпшення екологічності технології механізованих робіт при вирощуванні і збиранні льону-довгунця».

Кафедра працює над науковою роботою «Розробка і впровадження екологобезпечних технічних засобів та методів експлуатації і ремонту техніки в умовах АПК України». За результатами науково-дослідної роботи співробітниками кафедри було опубліковано 90 друкованих робіт та отримано 26 патентів на винаходи і корисні моделі. Виконують кандидатські роботи 3 аспіранти: Борак К.В., Грудовий Р.С. та Пустовіт С.В.

З метою підвищення якості підготовки фахівців створено студентський науково-дослідний гурток, тематика роботи якого тісно пов’язана з науково-дослідною роботою кафедри. Гуртківці виступають з доповідями на конференціях, беруть участь в наукових та виробничих конкурсах. Результати їх досліджень використовуються у дипломному проектуванні.

Необхідність входження до Європейського освітнього простору, вимоги сучасності до підвищення якості підготовки спеціалістів, їх здатність до адаптації на сучасному ринку праці не дають змоги зупинятися на досягнутому, а вимагають відповідного оперативного реагування як викладацького складу кафедри, так і навчально-допоміжного персоналу. Колектив кафедри готовий із успіхом вирішувати поставлені перед ним задачі.