Інженерно-технічний факультет

Кафедра машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Завідувач кафедри

Мельник Микола Васильович –
 доцент, кандидат технічних наук

У 1969 році закінчив Московський інститут інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В.П. Горячкіна.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.20.01 – Механізація сільськогосподарського виробництва захистив у 1974 р. у Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В.П. Горячкіна.

Педагогічна діяльність Миколи Васильовича почалася з 1973 року із посади асистента. Вчене звання доцента присвоєно у 1979 році.

За високі досягнення у науково-навчальній діяльності у 1997 році був нагороджений грамотою Міністерства сільського господарства України.

Є автором і співавтором понад 30 наукових праць, які опубліковані в союзних, республіканських і вузівських періодичних виданнях й збірниках.

Сфера наукових інтересів: раціональне використання в сільськогосподарському виробництві енергонасищених тракторів і вантажних автомобілів.

Навчальні дисципліни: трактори і автомобілі.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Мельник М.В. Екскаватори-навантажувачі і машини для рубки та догляду за лісом. / Методичні розробки для лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності лісового господарства. – Житомир: ДАУ, 2005. – 35 с.
2. Мельник М.В. Ґрунтообробні та лісопосадочні машини. / Метод. розробки для лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності лісового господарства. – Житомир: ДАУ, 2006. – 46 с.
3. Мельник М.В., Поліщук О.С., Ковальчук А.О. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Трактори і автомобілі” для студентів факультету МСГ спеціальності 6.091902. – Житомир: ДАЕУ, 2007. – 78 с.
4. Мельник М.В., Поліщук О.С. Екологобезпечне використання мобільної техніки. – Житомир: ЖДТУ. – 2007. – С. 49–52.
5. Мельник М.В., Поліщук О.С. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни ”Трактори і автомобілі” для студентів факультету механізації сільського господарства ОКР бакалавр – Житомир: ЖНАЕУ, 2009. – 66 с.
6. Обгрунтування продуктивного використання газового палива для бензинових двигунів автомобілів / М.В. Мельник, Б.В. Ємець,
О.С. Поліщук // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – №2. – С. 139 – 145.