Інженерно-технічний факультет

Кафедра вищої математики та прикладної механіки

Загальна інформація

Історія кафедри бере свій початок від часів створення нашого навчального закладу далекого 1922 року. В ті часи вона мала назву «Кафедра вищої математики та фізики». У різні роки її очолювали: М.Н. Михайлевич, С.П. Альберт, Л.Е. Леонівський, М.А. Закутнер, О.О. Некрасов, Б.Ф. Андрієвський, А.Є. Путов, Т.Я. Гофман, А.І. Єльцов, Ф.К. Смотрова, А.Ф. Лопан, В.І. Бесараба, С.Ф. Кучеров. Згодом колектив кафедри розширювався, зростала і кількість дисциплін, що викладалися на кафедрі. З метою поліпшення організації навчального процесу, у 1995 році на базі кафедри було створено дві кафедри – загальнотехнічних дисциплін та вищої математики.

Тривалий час кафедру загальнотехнічних дисциплін очолював кандидат технічних наук, доцент Сергій Францович Кучеров. Він є автором понад 100 наукових праць, 2 авторських свідоцтв на винахід та понад 20 науково-методичних праць.

З дня створення кафедри математики як окремого структурного підрозділу її очолював кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Фомін Микола Павлович. За період наукової та педагогічної діяльності ним опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальні посібники, авторські свідоцтва на винахід, наукові статті та методичні розробки в різних галузях наукової та педагогічної діяльності.

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та кафедра вищої математики як окремі підрозділи проіснували до 2008 року, коли знову відбулося їх об’єднання в одну, яку очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Журавльов Валерій Пилипович. Валерій Пилипович працює над закінченням докторської дисертації на тему «Узагальнено-обернені оператори та нормально розв’язні задачі у банахових просторах», має 36 опублікованих праць, з них 3 монографії, 31 стаття, 2 методичні розробки. Тісно співпрацює з лабораторією крайових задач теорії диференціальних рівнянь відділу теорії коливань Інституту математики НАН України. У вузі працює з 2006 року.

Наразі кафедра складається з двох секцій – прикладної механіки, яку очолює доцент Кучеров Сергій Францович, та вищої математики, яку очолює доцент Фомін Микола Павлович.

До складу колективу кафедри вищої математики та прикладної механіки входять 10 доцентів і 2 професори.