Інженерно-технічний факультет

Кафедра вищої математики та прикладної механіки

Завідувач кафедри

Журавльов Валерій Пилипович –
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
завідувач кафедри вищої математики та прикладної механіки

Працює у вузі з 2006 року.

У 1978 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та фізика».

Закінчив аспірантуру в Інституті математики НАН України у 1991 році.

Закінчив докторантуру в Інституті математики НАН України у 1996 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему «Нетерові крайові задачі для диференціальних рівнянь із запізненням аргументу» (м. Київ, Інститут математики НАН України).

Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.

Працює над завершенням докторської дисертації.

Навчальні дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Дослідження операцій».

Сфера наукових інтересів: крайові задачі для диференціальних рівнянь, узагальнено-обернені та псевдообернені оператори у банахових й гільбертових просторах, крайові задачі для операторних рівнянь.

Має 36 опублікованих праць, з них 3 монографії, 31 стаття, 2 методичні розробки.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Бойчук А.А., Журавлев В.Ф., Самойленко А.М. Обобщенно-обратные операторы и нетеровы краевые задачи. – Киев: Изд-во ИМ НАНУ, 1995. – 320 с.
2. Бойчук А.А., Журавлев В.Ф. Построение решений краевых задач для дифференциальных систем с запаздыванием в критических случаях // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1990. – № 6. – С. 3 – 6.
3. Бойчук А.А., Журавлев В.Ф. Обобщенный обратный оператор к нетерову в банаховом пространстве // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1991. – № 1. – С. 5 – 8.
4. Бойчук А.А., Журавлев В.Ф. Построение решений линейных нетеровых операторных уравнений в банаховых пространствах // Укр. математ. журнал. – 1991. – № 10. – С. 1343–1350.
5. Бойчук А.А., Журавлев В.Ф., Самойленко А.М. Линейные нетеровы краевые задачи для импульсных дифференциальных систем с запаздыванием // Дифференц. уравнения . – 1994. – № 10 – С. 1677 – 1682.
6. Журавлев В.Ф. Линейные краевые задачи для нетеровых операторных систем с импульсным воздействием // Дифференц. уравнения. – 1996. – т. 32, № 8. – С. 1035 – 1042.
7. Журавлев В.Ф. Решение нормально разрешимых операторных уравнений в банаховых пространствах с базисом // Доклады академии наук РАН. – 1997, т. 352, № 3. – С. 304–306.
8. Журавлев В.Ф. Обобщение теоремы С.М. Никольского на случай нормально разрешимых операторов в гильбертовых пространствах. – Доклады Академии наук РАН.1997, т. 355, № 3. – С. 303 – 305.
9. В.В. Івахненкова, В.П. Журавльов. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів факультету «Лісового господарства» при вивченні теми «Невизначений інтеграл» з дисципліни «Вища математика». – Житомир, ЖНАЕУ, 2010 р.