Технологічний факультет

Кафедра фізичного виховання

Наш E-Mail: kfv@znau.edu.ua

Завідувач кафедри

Опанасюк Федір Григорович

У 1970 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури та спорту за спеціальністю "Фізична культура".

З 1986 року працює в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Посада: завідувач кафедри фізичного виховання.

Вчене звання: доцент.

Спортивне звання: майстер спорту України з греко-римської боротьби.

Головний тренер збірної команди Житомирського національного агроекологічного університету з греко-римської боротьби.

Член центральної Ради ФСТ „Колос“ Міністерства аграрної політики України.

Перелік наукової та науково-методичної роботи
1. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Вплив навколишнього середовища на методи і засоби фізичного виховання учнівської та студентської молоді / Науково-теоретичний збірник. Вісник Державної агроекол. акад. України, № 2, 1998. – С. 14–17.
2. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Модульно-рейтингова система оцінки знань, умінь і стану фізичної підготовленості студентів з фізичного виховання // Методичні розробки. – Житомир, ДАУ, 1999. – 35 с.
3. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Теорія адаптації і законормірності її формування у процесі фізичного виховання / Науково-теоретичний збірник. Вісник Державної агроекол. акад. України, № 1, 2000. – С. 210–218.
4. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Особливості харчування студентів в умовах радіонуклідного забруднення. / Науково-теоретичний збірник. Вісник Державної агроекол. акад. України, № 1, 2001. – С. 332–334.
5. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Формування адаптації студентів до фізичних навантажень і умов навколишнього середовища у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки //Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі. Республіканська збірка наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонДМУ ім. Горького, 2001. – С. 151–152.
6. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Фізичне виховання студентської молоді в екологічно несприятливих умовах навколишнього середовища // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Рівне: “Принт Хауз”, 2001. – С. 279–283.
7. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г., Канділов І.Ю. Плавання. Навчально-методичний посібник для викладачів та студентів аграрних вузів України. – Житомир, ДАУ, 2002. – 80 с.
8. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г., Ткаченко П.П. Гімнастична термінологія з фізичного виховання в навчальному процесі. Методичні розробки для студентів та викладачів кафедри фізичного виховання. – Житомир, ДАУ, 2002. – 36 с.
9. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Підвищення рівня фізичної підготовленості студентів шляхом втілення у навчальний процес спеціальних педагогічних засобів // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002, № 5, ч. 3 (48). – С. 37–41.
10. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Шляхи поліпшення стану фізичної підготовленості студентської молоді / Проблеми фізичного виховання студентів: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 85-річчю Дніпропетровського національного університету – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 25–26.
11. Опанасюк Ф.Г., Грибан Г.П. Розвиток спритності та координаційних здібностей в процесі самостійних занять студентів. Методичні рекомендації для викладачів кафедр фізичного виховання і студентів. – Житомир, ДАУ, 2004. – 19 с.
12. Опанасюк Ф.Г., Грибан Г.П. Розвиток гнучкості в процесі самостійних занять студентів. Методичні рекомендації для викладачів кафедр фізичного виховання і студентів. – Житомир, ДАУ, 2004. – 18 с.
13. Опанасюк Ф.Г., Грибан Г.П. Розвиток швидкості в процесі самостійних занять студентів. Методичні рекомендації для викладачів кафедр фізичного виховання і студентів. –Житомир, ДАУ, 2004. – 30 с.
14. Опанасюк Ф.Г., Грибан Г.П. Виховання фізичних якостей в процесі самостійних занять студентів. Методичні рекомендації для викладачів кафедр фізичного виховання і студентів. – Житомир, ДАУ, 2004. – 41 с.
15. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Удосконалення навчального процесу з фізичного виховання за допомогою модульно-рейтингової системи / Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 21 квітня 2005 р. Національний аграрний університет. – Ч. І. – К.: НАУ, 2005. – С. 51–54.
16. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г., Марчук В.М. Методика оцінки вольових проявів у студентів у процесі занять з фізичного виховання / Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта, 2005“. Том 65. Фізична культура і спорт: проблеми, дослідження, пропозиції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 84–86.
17. Опанасюк Ф.Г., Грибан Г.П. Гігієна та харчування спортсмена. Методичні розробки для викладачів кафедри фізичного виховання та студентів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 34 с.
18. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Контроль і самоконтроль при самостійних заняттях фізичними вправами. Методичні розробки для викладачів кафедри фізичного виховання та студентів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 27 с.
19. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г., Скорий О.С. Розвиток витривалості у процесі самостійних занять студентів. Методичні розробки для викладачів кафедри фізичного виховання та студентів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 39 с.
20. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г. Розвиток сили у процесі самостійних занять. Методичні розробки. – Житомир, ДАУ, 2005. – 50 с.
21. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г., Плотіцин К.В., Лук’яненко А. М. Основні тенденції та методологічні підходи становлення та розвитку фізичної культури у вузах в світлі вимог Болонського процесу / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень – 2005“. Том 55. Фізична культура і професійний спорт. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 39 – 40.
22. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г., Дзензелюк Д.А. Изучение индивидуальных психологических различий в процессе физического воспитания студентов / Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространство //сборник статей под ред. Ермакова С.С. /международная электронная научная конференция, г. Харьков, 26 апреля 2005 г. – Харьков: ХГАДИ, 2005. – С. 74–77.
23. Грибан Г.П., Краснов В.П., Присяжнюк С.І., Опанасюк Ф.Г. Зміцнення здоров’я і фізичної підготовленості студентів в умовах малих доз радіаційного забруднення: навч. посібник. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 113 с.
24. Опанасюк Ф.Г., Грибан Г.П. Основи розвитку фізичних якостей студентів: навч.-метод. посіб. – Житомир: Видавництво „Державний агроекологічний університет“, 2006. – 332 с.

Контактна інформація:
м. Житомир,
вул. Фещенка-Чопівського, 31,
тел. (0412) 34–25–90