Факультет обліку та фінансів

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем

  Дисципліни:

1.Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі.

2. Економіко-математичні методи та моделі: економетрика.

3. Моделювання систем.

4. Моделювання і прогнозування стану довкілля.

5. Математичне моделювання.

6. Математичне моделювання підприємницької діяльності.

7. Моделювання технологічних процесів і систем.

8. Бізнес-моделі підприємств.

9. Системний аналіз в економіці.

10. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті.

11. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.

12. Комп’ютерні системи обробки економічної інформації.

13. Комп’ютерні мережі і телекомунікації.

14. Інтернет-технології в підприємницькій діяльності.

15. Електронна комерція.

16. Інформаційні технології.

17. Математичне програмування.

18. Економетрія.

19. Інформатика.

20. Інформатика і системологія.

21. Економічна інформатика.

22. Комп’ютери і комп’ютерні технології.

23. Прикладні комп’ютерні технології.

24. Інформатика і програмування.

25. Інформатика і комп’ютерна техніка.

26. Обчислювальна техніка та програмування.

27. Основи інформатики і обчислювальної техніки.