Факультет лісового господарства

Кафедра екології лісу та меліорації

  Дисципліни

•  Відновлення порушених земель

• Вступ до фаху

• Гідрологія

• Дендрологія

• Загальна екологія

• Лісівництво та лісові ландшафти

• Лісова меліорація

• Мікробіологія

• Основи біотехнологія рослин

• Основи гідротехнічної меліорації

• Основи наукової діяльності

• Радіобіологія

• Рекультивація порушених земель

• Світове лісове господарство

• Сільськогосподарська меліорація

• Фізіологія рослин