Факультет лісового господарства

Кафедра екології лісу та меліорації

  Допоміжний склад

1. Ковальчук Єва Григорівна  – старший лаборант.