Факультет лісового господарства

Кафедра екології лісу та меліорації

 

Завідувач кафедри

РОМАНЧУК ЛЮДМИЛА ДОНАТІВНА

доктор сільськогосподарських наук, професор,
директор науково-інноваційного інституту екології та лісу,
заслужений працівник сільського господарства України

Романчук Л.Д. у 1978 році закінчила Рогачів-Волинський зоотехнічний технікум і отримала спеціальність – зоотехнік. Працювала зоотехніком-селекціонером в колгоспі ім. Куйбишева с. Озерянка Житомирського району Житомирської області та секретарем Озерянківської сільської ради. З 1983 по 1988 р. навчалася в Житомирському сільськогосподарському інституті. З 1988 року після закінчення Житомирського сільсько-господарського інституту працювала зооінженером науково-дослідного сектору даного навчального закладу. З 1989 року і по даний час працює в університеті.

У грудні 1993 року поступила на очне відділення аспірантури при Державному агроекологічному університеті. Два роки підряд була стипендіатом Президента України. В 1996 році захистила достроково дисертаційну роботу на тему: “Радіоекологічна оцінка раціонів з різним рівнем мікроелементів як засобу зниження надходження 137Сs в організм жуйних” за спеціальностями “екологія” та “годівля тварин і технологія кормів”. В 1996 році їй присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, а в 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри зооекології. В червні 2001 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри зооекології.

В березні 2004 року присвоєно почесне звання «Заслуженого працівника сільського господарства України». В січні 2012 року захистила докторську дисертацію на тему «Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. В травні місяці 2012 року обрана на посаду професора кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування. З липня 2013 року обрана на посаду завідувача кафедри екології лісу та меліорації.

Більше 25 років Романчук Л.Д. проводить комплексні наукові дослідження з проблем мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, результати яких опубліковані в 105 наукових статтях і 5 рекомендаціях виробництву з ведення сільського господарства в зоні радіоактивного забруднення. Приймала участь у ряді міжнародних конференцій та симпозіумів. Має один патент на винахід.

З 1993 року і по даний час веде спільні міжнародні наукові дослідження з проблем ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з Радіаційним центром по захисту населення і радіоекології Ганноверського університету (Німеччина). Результати даних досліджень опубліковані в 10-ти публікаціях зарубіжних журналів (Польща, Німеччина, Швеція, США, Японія) та вітчизняних фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: екологія, радіобіологія та радіоекологія.

Навчальні дисципліни: радіобіологія, загальна екологія.

Контактна інформація:
м. Житомир, вул. Пушкінська, 55.
тел. (0412) 42-18-48
e-mail: Lromanchuck@rambler.ru