Факультет лісового господарства

Кафедра експлуатації лісових ресурсів

 

Завідувач кафедри

Гузій Анатолій Ількович –
завідувач кафедри експлуатації лісових ресурсів,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
голова методичної комісії університету
та факультету лісового господарства,
академік Лісівничої академії наук України,
член спеціалізованої вченої ради ЖНАЕУ.
У 2007 році нагороджений відзнакою «Знак пошани»

Дата народження: 7 січня 1957 року.

Відомості про науково-педагогічну, науково-дослідницьку та виробничу діяльність.
Викладацьку діяльність розпочав у 2000 році (Національний лісотехнічний університет України), викладав у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Із 2003 року – професор кафедри лісівництва, лісових культур і таксації факультету лісового господарства ЖНАЕУ, а з 2005 – на посаді завідувача кафедри експлуатації лісових ресурсів.
Поряд з науково-педагогічною діяльністю, більше п’яти років працював у системі лісового (ДП “Старо-Самбірське ЛГ”) і 20 – системі заповідної справи (“Карпатський біосферний заповідник”, природний заповідник “Розточчя”).

Відомості про навчання.
У 1977 році закінчив Лубенський лісотехнічний коледж, 1985 – Національний лісотехнічний університет України, 1997 – докторантуру цього ж університету.
У 1992 році здобув наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук (тема дисертаційної роботи «Орнітологічні комплекси лісових екосистем Українських Карпат, їх екологія, практичне значення і охорона» (м. Воронеж, Лісотехнічний інститут), 2003 – доктора сільськогосподарських наук (тема докторської дисертації: «Вплив структури лісостанів на просторово-типологічну організацію населення птахів Західного регіону України» (м. Львів, Національний лісотехнічний університет України)).
У 2004 році присвоєно звання доцента кафедри лісівництва, лісових культур і таксації, а 2006 – професора цієї ж кафедри.

Викладає дисципліни:
лісомисливське господарство;
лісове мисливствознавство;
лісова ентомологія.

Напрямки наукових досліджень:
вивчення просторово-типологічної структури та організації населення хребетних тварин, їх зоокомплексів; зоогеографічні, орнітологічні та ентомологічні дослідження; питання класифікації і бонітування мисливських угідь; ведення мисливського господарства.
Є керівником науково-дослідних тем та виконання дисертаційних робіт аспірантами, здобувачами, виступає як офіційний опонент докторських і кандидатських дисертацій.
Під керівництвом Гузія А.І. виконано станом на 2013 рік й успішно захищено 4 дисертації.
Є членом науково-технічних рад Поліського природного заповідника, національного парку “Голосіївський” Західноукраїнського орнітологічного товариства, Українського товариства охорони птахів, Товариства лісівників України.
Заснував Всеукраїнську орнітологічну школу, заснував і видав перші випуски двох Всеукраїнських збірників науково-технічних праць “Обліки птахів: підходи, методики та результати” та “Природа Розточчя”.
Брав участь у виконані міжнародної Українсько-Поліської програми “Розточчя”, переможець міжнародного конкурсу програми “Біорізноманіття” (Москва, 1966 р.).

Публікації: всього більше 200 (з них основних: монографій – 2, навчально-методичних розробок – 10, наукових статей – більше 80).

Громадські доручення:
член Вченої ради університету і факультету лісового господарства;
голова методичної комісії університету і факультету лісового господарства;
член редколегії «Вісника ЖНАЕУ», журналу «Беркут».