Факультет лісового господарства

Кафедра філософії, політології та історії

Сучасна підготовка фахівців-професіоналів високого рівня неможлива без формування у них загальнолюдських цінностей, високих зразків культури (гуманітарної, політичної) та вміння самостійно і творчо мислити. Цю важливу ділянку роботи у вузі забезпечує кафедра філософії, політології та історії.

Витоки кафедри філософії, політології та історії сягають глибин історії вузу. Кафедра заснована у 1955 році. До 1964 року функціонувала як кафедра марксизму-ленінізму. У процесі розвитку вузу її назва змінювалася: з червня 1964 р. по липень 1974 р. – кафедра філософії і наукового комунізму, з вересня 1974 р. по листопад 1989 р. – марксистсько-ленінської філософії, з березня 1991 р. по червень 1993 р. – філософії і права, а до березня 1996 р. – історії, філософії і права, з березня 1996 р. по травень 1999 р. – гуманітарної освіти. З вересня 1999 року – кафедра суспільних наук, а з 20 грудня 2005 року, згідно з рішенням Вченої ради університету (протокол №4), реорганізовано кафедру суспільних наук та гуманітарної освіти у кафедру філософії, політології та історії.

Кафедру очолювали професійні вчені-педагоги: кандидат історичних наук, доцент М.О. Гурін (1955 – 1965), кандидати філософських наук, доценти О.І. Яценко (1965 – 1966), В.А. Буслінський (1966 – 1968), І.П. Сапацинський (1968 – 1977), М.Г. Тофтул (1977 – 1983), І.П. Хобта (1983 – 1996); кандидат історичних наук доцент В.А. Шмарчук (1996 – 1999), а з вересня 1999 року – кафедрою завідує кандидат філософських наук доцент О.А. Заглада.

Склад кафедри постійно оновлюється.

Нині на кафедрі працюють: професор Щерба С.П., доценти – О.А. Заглада, О.С. Піціль, С.Ф. Шевчук, Є.А. Біленький, О.Г. Суліменко, В.А. Шмарчук, О.П. Ференець, І.А. Мельничук, М.Г. Тофтул, А.Ц. Сініцький, ст. викладачі – Ю.В. Кримус, Г.М. Терещенко, О.А. Шоботенко, викладач С.Д. Марченко, старший лаборант І.М. Пужайлова.

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін як філософія, основи філософських знань, політологія, релігієзнавство, логіка, філософські проблеми екології, філософські проблеми біології, історія України, економічна історія, етнічна історія, українознавство, університетська освіта тощо.

Колектив кафедри проводить значну навчально-методичну та наукову роботу. Розроблено “модель” викладача вузу. Викладачі кафедри беруть участь в роботі Всеукраїнських і Міжнародних конференцій.