Факультет лісового господарства

Кафедра філософії, політології та історії

Заглада
Олександр Андрійович
(03.01.1951 р.н.)

Завідувач кафедри філософії, політології та історії, кандидат філософських наук, доцент Житомирського Національного агроекологічного університету. У 1979 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (нині – Київський Національний університет) за спеціальністю “Філософія”.

З 1988 року – кандидат філософських наук. Тема кандидатської дисертації “Методологія наукового атеїзму: становлення і сутність” була захищена на спеціалізованій Вченій раді Інституту філософії імені Г.Сковороди.

Основні праці:

1. Релігієзнавство: навч. посіб. – Житомир, 1997. – 75с. (у співавторстві).

2. Політологія: навч. посіб. – Житомир, 1999. – 264с. (у співавторстві).

3. Філософія. Короткий виклад: навч. посіб. – Житомир: Льонок, 2000. – 416 с. (у співавторстві).

4. Вступ до філософії: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 141с. (у співавторстві).

5. Філософія: навч. посіб. – 2-е вид. – К.: Кондор, 2003. – 446 с. (у співавторстві).

6. Філософія: навч. посіб. – 3-е видання. – К.: МАУП, 2004. – 445 с. (у співавторстві).

7. Релігієзнавство: навч. посіб. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 180 с. (у співавторстві).

8. Логіка: навч. посіб. – Житомир: Вид-во ДВНЗ “Держ. агроекол. ун-т”, 2007. – 112с. (у співавторстві).

9. Філософія. навч. посіб. – К.: Кондор, 2007. – 452с. (у співавторстві).

10. Філософія: підруч. – К.: Кондор, 2007. – 452 с. (у співавторстві).

У цілому підготовлено і видано понад 150 друкованих праць. Нині працює над дослідженням історико-філософської, релігієзнавчої та політологічної проблематики.