Факультет лісового господарства

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

  Науково-педагогічний склад

1. Ковтун Тетяна Ігорівна – к. с.-г. н., доцент.

2. Житова Олена Петрівна – к. б. н., доцент.

3. Полінкевич Володимир Анатолійович – к. с.-г. н., cт. викладач.

4. Цивенкова Наталія Михайлівна – асистент.

5. Шудренко Ігор Володимирович – к. с.-г. н., доцент.

6. Бездітко Людмила Володимирівна – к. вет. н., ст. викладач.

У структурі основного викладацького складу 6 викладачів, частка кандидатів наук складає 86%.