Факультет лісового господарства

Кафедра таксації лісу та лісовпорядкування

Завідувач кафедри


Турко Василь Миколайович  
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

У 1989 році закінчив навчання на факультеті лісового господарства Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії.

Кандидатську роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.0020 – лісознавство і лісівництво на тему “Особливості природного поновлення, збереження підросту у процесі рубок і формування соснових молодників у суборах Українського Полісся” захистив у 1995 році в Українському ордена “Знак Пошани” науково-дослідному інституті лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

У Житомирському національному агроекологічному університеті (раніше ДАЕУ) працює з 1999 року.

Є членом науково-методичної комісії напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство” Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України.

Навчальні дисципліни: лісівництво, лісова таксація.

Має більше 70 науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: лісовідновлення і лісорозведення, лісознавство і лісівництво, радіоекологія лісу.