Факультет лісового господарства

Кафедра загального лісівництва

  Науково-педагогічний склад

Структура основного викладацького складу:

1. Тичина Леонід Костянтинович – к. с.-г. н., доцент

2. Приступа Григорій Кіндратович – к. е. н., доцент

3. Іванюк Дмитро Петрович – к. ф. н., доцент

4. Климчук Олександра Олександрівна – к. с.-г. н., доцент

5. Бєльська Ольга Валеріївна – асистент

6. Ковальчук Ірина Сергіївна – асистент

7. Іванюк Ігор Дмитрович – к. с.-г. н., доцент (за сумісництвом)

8. Шикіло Ігор Сергійович – асистент (за сумісництвом)

9. Мусієнко Юрій Михайлович – аспірант ІІ року навчання