Інженерно-технічний факультет

Кафедра процесів, машин і обладнання

Завідувач кафедри

Грабар Іван Григорович
доктор технічних наук, професор

Завідувачем кафедри з 2010 року є доктор технічних наук, професор Іван Григорович Грабар. Після закінчення із золотою медаллю у 1971 році Новозаводської середньої школи Червоноармійського району Житомирської області, Іван Григорович вступив до механічного факультету Київського політехнічного інституту. У 1976 році обдарований юнак закінчив ВУЗ з відзнакою та був залишений там з перспективою наукової та викладацької роботи.

У 1982 році закінчив аспірантуру при Київському інституті інженерів цивільної авіації, у 1983 році захистив кандидатську дисертацію "Дослідження нелінійних явищ накопичення атомних пошкоджень в алюмінієвому матеріалі Д16АТВ" (науковий керівник – професор Радченко О.І.).

У 1993 році захистив докторську дисертацію "Термоактиваційний аналіз і точки біфуркації пластичного деформування і руйнування ОЦК і ГЦК металів в задачах прогнозування ресурсу роторів" (науковий консультант – заслужений діяч науки і техніки СРСР, професор Іванова В.С. – ІМЕТ ім. А.А. Байкова РАН, м. Москва). Обидві дисертації присвячені прогнозуванню надійності і довговічності авіаційної та ракетно-космічної техніки і моделюванню складних нелінійних систем, далеких від рівноваги.

З 1982 року працює в Житомирському державному технологічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, з 1994 по 2008 рр. – завідувач кафедри, професор, проректор з наукової роботи.

З 2008 року – проректор з наукової роботи Житомирського національного агроекологічного університету. Його колишні студенти та аспіранти наразі працюють не тільки на Житомирщині, в Україні, а й Росії, Білорусії, США, Німеччині, Ізраїлі, Канаді тощо.

Сфера наукових інтересів.
Професор Грабар І.Г. розробив теоретичні основи та методологію прискорених випробовувань натурних конструкцій в умовах складного температурно-силового навантаження, яка пройшла апробацію в багатьох виробах авіаційної та ракетно-космічної техніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва, що дозволяє "стиснути" час випробовувань в 10...100 разів за достовірності прогнозу не нижче 0,96. Очолює лабораторію нових технологій, яка вносить посильний внесок у розробку та впровадження передових технологій й покращання показників надійності та довговічності вітчизняного і світового машинобудування. У 90-х роках розробив теорію деформованих перколяційно-фрактальних середовищ, а також аналітичні основи термоактиваційного аналізу деформування ОЦК та ГЦК металів. Наразі роботи професора Грабара І.Г. пов'язані з моделюванням складних стохастичних систем, далеких від рівноваги, механікою та фізикою руйнування, екологією, моделюванням розвитку великих систем, випробуваннями натурних конструкцій, мікрорезонансною біоактивацією росту рослин, вітроенергетикою.

Більше 15 років керує науковим семінаром для аспірантів та молодих викладачів "Синергетика, нелінійні явища та сучасні технології".

Під керівництвом професора Грабара І.Г. захищено 10 кандидатських дисертацій, ще 5 – підготовлено до захисту.

З 1993 року – член Національного Комітету України з теоретичної та прикладної механіки, голова обласної громадської організації "Фонд Інтелект Полісся". З 2002 року – академік Академії наук вищої школи України.

Має більше 250 опублікованих наукових робіт та винаходів (11 монографій, 10 навчальних посібників), серед яких:
1. Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування. Монографія. – Житомир, ЖІТІ. – 2002. – 312 с.
2. Перколяційно-фрактальні матеріали: властивості, технології, застосування. Монографія. – Житомир.: – ЖДТУ. –2007. – 354 с.
3. Основи надійності машин. Навчальний посібник. – Житомир. – ЖІТІ. – 1999. – 298 с.
4. Ветроэнергетика: расчет и конструирование ВЭУ. – Житомир, ЖИТИ, 2003. – 255 с.
5. Фрактали і тензори в наукових дослідженнях. – Житомир. – ЖДТУ. – 2007. – 70 с.

Контакти: ivan-grabar@rambler.ru