Міжнародні зв'язки

Загальна інформація

Відділ створений у 1994 році. Очолює відділ П.Г. Поплавський.

Основні напрямки міжнародної діяльності університету:
- організація роботи щодо входження університету в міжнародну освітню систему;
- пошук міжнародних організацій, які можуть здійснювати співробітництво з університетом;
- проведення занять (лекцій, семінарів, круглих столів і т. д.) закордонними викладачами університетів та науковцями в ЖНАЕУ;
- організація проведення занять та наукових досліджень викладачами університету за кордоном;
- інформування викладачів, науковців, аспірантів та студентів щодо міжнародних грантів, стипендій та конференцій;
- інформування студентів та аспірантів про програми закордонної виробничої практики та виробничого стажування;
- розробка проектів угод та договорів про спільну міжнародну діяльність;
- участь у проведенні переговорів із закордонними організаціями (університетами, коледжами, міжнародними фондами та ін.);
- надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні.

Крім цього, відділ здійснює концентрацію інформаційної, звітної та іншої документації про міжнародне співробітництво.


Начальник відділу міжнародних зв’язків П.Г. Поплавський

ЖНАЕУ встановлено партнерські зв’язки у сфері науки та освіти з такими вузами:
- Інститут Біотехнологій «Радостім» (Німеччина);
- Вітебський державний медичний університет (Білорусь);
- Вроцлавський технологічний університет (Польща);
- Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія);
- Литовський сільськогосподарський університет (Литва);
- Клайпедський університет (Литва);
- Білоруський державний аграрний технічний університет (Білорусь);
- Брянська державна сільськогосподарська академія (Росія);
- Державний аграрний університет ім. Вавілова (Росія);
- Саратовський державний аграрний університет ім. Н.І. Вавілова (Росія);
- Узбецький науково-дослідний ветеринарний інститут (Узбекистан);
- Шведський університет сільськогосподарських наук (м. Уппсала, Швеція);
- Ризький технічний університет (Латвія);
- Варшавський аграрний університет (Польща);
- Головна вища школа сільського господарства у Варшаві (Польща);
- Університет Ганновера (Німеччина);
- Сільськогосподарський інститут м. Жене (Франція);
- Університет Хоенгайм (Німеччина);
- Університет ім. Мартіна Лютера (Галле-Віттенберг, Німеччина);
- Університети Північної Дакоти і Північної Кароліни (США);
- Флорентійський університет (Італія);
- Університет штату Міссурі (США);
- Всеросійський науково-дослідний інститут картоплярства ім. А.Г. Лорха (Росія);
- Інститут біохімії та біотехнології при Грузинському аграрному університеті (Грузія);
- Інститут Жана Ламура при університеті м. Нансі (Франція);
- Варненський технічний університет (Болгарія);
- Інститут мікробіології та біотехнології Латвійського університету (Латвія);
- Північно-центральний технічний коледжем (США);
- Норвезький університет природничих наук (Норвегія);
- Університет аграрних наук Геделле (Угорщина);
- Університет Тель-Авіву (Ізраїль);
- Некомерційна громадська організація «Чорнобиль-Тюбу» (Японія).

Спільно зі шведськими науковцями проводяться радіоекологічні дослідження лісових екосистем у зоні відчуження радіоактивно забрудненого регіону Полісся України. Визначено екологічні функції захисних лісових насаджень в Україні, потоки радіоактивних речовин під час ерозії ґрунтів, міграцію радіоцезію у лісових екосистемах, функції органічної речовини у процесі переходу радіоцезію з ґрунту в рослини; розроблено модель сорбції радіоцезію у травному тракті тварин і встановлено ефективність ряду мінеральних сорбентів; обґрунтовано доцільність математичного моделювання при вивченні міграції радіоактивних речовин у системі «ґрунт-рослина (гриби)-тварина».

Результати спільних радіоекологічних досліджень розглядаються на наукових конференціях і міжнародних симпозіумах як в нашому університеті, так і на семінарах у Шведському університеті сільськогосподарських наук.

Наукове стажування у Шведському університеті сільськогосподарських наук пройшли 7 докторів і кандидатів наук. Професор К.И. Йохансон щорічно читав лекції з курсу радіології для студентів факультету ветеринарної медицини та з радіоекології — майбутнім агроекологам та технологам з виробництва і переробки продукції тваринництва нашого вузу.

У співдружності з професором Емілем Нальборчиком та іншими вченими Варшавського аграрного університету проводяться наукові дослідження щодо визначення факторів локалізації радіонуклідів у ґрунті, обмеження надходження їх у рослини, отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Найбільш дружні відносини встановлені з Варшавським аграрним університетом. Кожен рік більше 20 викладачів з ЖНАЕУ виїжджають до нього на наукове стажування. Не менше викладачів з Польщі приїздять до нашого університету.


Стажування науковців університету в Польщі

За останні роки розширилося співробітництво університету з Францією. Особливо активно ЖНАЕУ співпрацює з сільськогосподарськими інститутами міст Женеш та Мармія. Протягом 2006—2011 років в університеті побували на стажуванні 8 викладачів та 98 студентів з Франції. У 2006—2011 рр. 52 викладачі та 2 аспіранти ЖНАЕУ перебували на стажуванні у Франції. Зміцнюється співпраця з університетами США.

Продовжується плідна багаторічна співпраця ЖНАЕУ з приватним інститутом біотехнологій Radostim (Німеччина), в рамках якої відпрацьовується методика застосування регуляторів росту рослин.

Важливим напрямком діяльності університету є встановлення зв’язків з Японією. Такі зв’язки встановлено з некомерційною організацією «Чорнобиль-Тюбу». В межах співпраці укладено угоду щодо проведення наукових досліджень з вирощування ріпаку для виробництва біопалива. Продовжується спільна робота з розробки рекомендацій щодо реабілітації радіоактивно-забруднених територій шляхом вирощування технічних культур на біопаливо.

Спільно зі Швейцарським фондом розвитку співробітництва ACACIA проводяться спільні дослідження з рекультивації радіоактивно-забруднених земель біодинамічним землеробством.

Розширюється співпраця з литовськими аграрними вузами. Згідно з укладеною угодою проводиться спільна наукова робота вчених ЖНАЕУ, Литовського сільськогосподарського університету та Клайпедського університету з розвитку сільських територій, зеленого туризму, соціального капіталу на селі. Проводиться взаємний обмін вченими вказаних університетів.


Студенти університету на виробничій практиці в Німеччині

Одним з важливих елементів навчального процесу є виробнича практика студентів у сільськогосподарських підприємствах країн з розвиненою економікою. Метою такої практики є вивчення новітніх сільськогосподарських технологій та організації приватного бізнесу на прикладі окремих фермерських господарств та інших сільськогосподарських підприємств. Можливість проходження практики у зарубіжних країнах мають лише кращі студенти, тому при конкурсному відборі велике значення має середній бал, який має бути не нижчим за 4,0, та належний рівень знань відповідної іноземної мови. Проходження виробничої практики за кордоном дозволяє студентам університету вивчати сучасні технології виробництва продукції сільського господарства та передові методики проведення наукових досліджень. Студенти, які пройшли виробниче стажування за кордоном, успішно працюють у спільних підприємствах, наукових закладах України та за кордоном. Значна їх частина має успішний бізнес в Україні.

За останні роки зростає кількість викладачів, які пройшли стажування за кордоном. Так, лише у 2010 році 50 науково-педагогічних працівників університету підвищували кваліфікацію у науково-дослідних та вищих навчальних закладах Франції, Польщі, Німеччини, Росії, Китаю, Кіпру, Білорусі.