Профспілкова організація співробітників ЖНАЕУ

Загальна інформація

В усьому світі профспілки – основа громадського суспільства та взаємовигідної співпраці між роботодавцем та працівником. Саме профспілки є вагомим важелем у боротьбі за права людей.

Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Свій вагомий внесок у життя і діяльність трудового колективу вносить первинна профспілкова організація співробітників університету.

Первинна профспілкова організація співробітників університету нараховує 788 членів профспілки. До складу профспілкового активу університету входять 10 членів профспілкового комітету, 12 членів профспілкових бюро факультетів та інших структурних підрозділів, 49 профгрупоргів.

В основі діяльності профспілкової організації й профспілкового комітету лежить співпраця з адміністрацією закладу з питаннь соціально-економічного захисту працівників та пошук і знаходження оптимальних рішень. З цією метою між профспілкою і адміністрацією університету укладено колективний договір, що охоплює практично всі аспекти життя та діяльності трудового колективу. Серед найважливіших питань, що постійно знаходяться у полі зору профспілкової організації, є трудові відносини, режим праці та відпочинку, організація безпечних й здорових умов праці, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. Значна увага приділяється проблемам розвитку соціальної сфери університету, забезпеченню якісного культурно-побутового обслуговування викладачів і співробітників. Крім того, профспілкова організація разом із комісією із соціального страхування дбає про здоров’я та відпочинок своїх працівників. Щорічно у санаторіях оздоровлюється не менше 40 працівників університету. Організовано ряд поїздок з відвідуванням історичних місць України та пам’яток культури і архітектури міст Почаїв, Львів,Чернігів, Вінниця.

Традиційними стали спільні заходи профспілки й адміністрації ЖНАЕУ із відзначення державних і професійних свят, вітання співробітників з ювілейними датами, нагородження кращих працівників, відзначення ветеранів праці та Великої Вітчизняної війни тощо.

З метою поліпшення і удосконалення організації роботи при профкомі ЖНАЕУ створені й діють постійні комісії з питань соціального захисту, заробітної плати, нормування і режиму праці та регулювання інших питань трудового законодавства, охорони праці, організаційної роботи, культурно-масової, спортивної роботи й роботи з молоддю.

Ректорат і профспілковий комітет співробітників університету протягом 2013–2014 років спрямовували свою роботу на виконання зобов’язань Колективного договору у повному обсязі.

Дякуємо ректорату університету в особі ректора, професора В. М. Микитюка за створення належних умов роботи та активну підтримку профспілкового руху, міськком профспілок за дієву консультативну, юридичну та організаційну допомогу, всіх членів профспілкового комітету та профспілкового активу за плідну працю, а також всіх членів нашої первинної профспілкової організації співробітників закладу за допомогу у роботі. Сподіваємося на плідну співпрацю і маємо надію, що у подальшому будемо спільними зусиллями підвищувати авторитет нашої первинної профспілкової організації співробітників університету.

Тільки розумно впорядкована співпраця та взаєморозуміння між профспілкою співробітників та адміністрацією університету породжує позитивну енергію, здоровий морально-психологічний клімат у трудовому колективі, сприяє покращанню організації навчально-виховного процесу вузу та його розбудові, розвитку і зміцненню як закладу освіти та виховання молоді.

Склад профспілкового комітету співробітників ЖНАЕУ:
1-й ряд (зліва направо): Юраш Валентина Миколаївна, Солодка Лариса Олександрівна, Прокопенко Ірина Петрівна, Суліменко Лариса Антонівна, Мартинюк Галина Петрівна; 2-й ряд - Муляр Олександр Дмитрович, Загурський Йосип Владиславович, Білоконь Сергій Федорович, Глібов Руслан Вадимович, Дереча Олексій Артемович.

Склад профспілкового комітету
№№
з.п.
Прізвище, ім’я,
по батькові
Повноваження № телефону
1 Прокопенко Ірина Петрівна голова профспілкового комітету  4-53
0677217891
2 Загурський Йосип Владиславович заступник голови 2-07
3 Муляр Олександр Дмитрович член профкому  3-40
4 Суліменко Лариса Антонівна член профкому 4-07
5 Дереча Олексій Артемович член профкому 2-76
 6 Юраш Валентина Миколаївна член профкому 4-27
7 Білоконь Сергій Федорович член профкому 2-66
8 Солодка Лариса Олександрівна член профкому 3-68
9 Глібов Руслан Вадимович член профкому 4-01
10 Мартинюк Галина Петрівна член профкому, бухгалтер 2-25
11 Чинарьова Валентина Василівна секретар 2-25

  Постійні комісії профспілкового комітету

1. Організаційна комісія: голова комісії – Загурський Й. В.; члени комісії – Терешкова І. М., Сидоренко А. Й., Мартинюк Г. П.

2. Комісія з питань соціального захисту: голова комісії – Муляр О. Д.; заступник – Суліменко Л. А., члени комісії – Василюк Т. П., Кикла Л. І., Хижко Л. С.

3. Комісія з культурно-масової, спортивної та по роботі з молоддю: голова комісії – Дереча О. А.; заступник – Солодка Л. О.; члени комісії Чайка О. В., Чинарьова В. В.

4. Постійна комісія з питань заробітної плати, нормування праці, режиму праці та врегулювання інших питань трудового законодавства: голова комісії – Глібов Р.В.; члени комісії – Юраш В М., Василенко Л. П.; секретар комісії – Бондарчук Н В.

5. Комісія з охорони праці: голова комісії – Білоконь С. Ф., заступник – Куделькін І. М.; член комісії – Малашок А. О.

Юридична адреса ППО співробітників ЖНАЕУ:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, корп. 4, кім. 110;
контактний телефон 41-82-54.

Часи прийому голови профспілкового комітету:
понеділок – п’ятниця з 11.00 до 16.00.