Первинна профспілкова організація студентів ЖНАЕУ

Голова профбюро факультету

 

Голова профбюро факультету обирається рішенням звітно-виборної профспілкової конференції студентів факультету або профспілковим бюро студентів факультету терміном на 2 – 3 роки. Звіти про роботу проводяться щорічно на конференції членів профспілки.

Голова профбюро факультету та його члени несуть персональну відповідальність за роботу профспілкового бюро та виконання своїх обов’язків перед профспілковою організацією факультету, яка їх обрала та профкомом студентів університету і безпосередньо підпорядковані голові профкому студентів та його заступникам.

Зміст роботи голови профбюро

-організація роботи профспілкової організації факультету, профспілкового бюро студентів факультету, проведення засідань профспілкового бюро студентів факультету, ведення профспілкової документації на факультеті;

- безпосередня участь у роботі профспілкового комітету та присутність на всіх його засіданнях та зборах;

- організація виконання на факультеті рішень та доручень профбюро, профспілкового комітету, його президії, профспілкової конференції студентів факультету , профспілкової конференції студентів університету;

- керівництво роботою профспілкового активу факультету ;

- участь у роботі стипендіальної комісії факультету.