Первинна профспілкова організація студентів ЖНАЕУ

Права членів прфспілки

 

Права, що отримаєш, ставши членом профспілки:

-право брати участь у діяльності профспілки, обирати та бути обраним до її керівних органів;

-право на одержання пільгових путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок за рахунок коштів профспілки;

-право на одержання матеріальної допомоги та премій профкому;

-право на сприяння в працевлаштуванні;

-право на отримання компетентної інформації з широкого кола питань, а також на отримання дієвої допомоги від профкому;

-право бути активним, самому визначати стиль студентського життя та брати участь в управлінні університетом.