Первинна профспілкова організація студентів ЖНАЕУ

Структура профспілки

 

Вищим керівним органом студентської профспілки є Конференція.

У період між конференціями органом, уповноваженим приймати найважливіші рішення, що стосуються діяльності організації, є профком первинної профспілкової організації студентів ЖНАЕУ.

У склад профкому входять по одному представнику від кожного факультету університету та голова профкому.

Склад профкому - 30 осіб.

Склад профкому формується шляхом делегування від профспілкових організацій факультетів.

Загальну координацію діяльності профспілки, оперативне керівництво та представницькі функції здійснює голова профспілкового комітету, який обирається на профспілковій конференції.

На кожному факультеті діє профбюро, очолює яке голова профбюро, що здійснює загальну координацію діяльності профспілки на факультеті.

Представником профспілки в кожній профгрупі є профгрупорг, який обирається на зборах членів профгрупи.