Технологічний факультет

Загальна інформація

Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році.

Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С.Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.).

З 2012 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент М.М.Кривий.

На факультеті навчається близько 800 студентів денної та заочної форм навчання.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
бакалавр − за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
спеціаліст − за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»;
магістр − за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».

Форма навчання студентів: денна та заочна.

На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» і 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів», 03.00.16 «Екологія», 06.02.04 «Технологія виробництва продукції тваринництва».

На факультеті лабораторно-практичні заняття проводяться в навчальних лабораторіях:
− тваринництва;
− бджільництва;
− молока та м’яса;
− зоохіманалізу кормів;
− декоративного рибництва;
− комп’ютерних технологій.

Контактна інформація.
Технологічний факультет ЖНАЕУ,
вул. Корольова, 39,
м. Житомир,
10025.
Роб. телефон/факс: (0412) 33-09-82,
e-mail: animal_zt@mail.ru,
сайт: http://zt-tehnolog.at.ua.