Технологічний факультет

Кафедра годівлі тварин та технології кормів

Загальна інформація

Створена в 1982 році.

Завідувач кафедри: доктор с.-г. наук, професор В.А. Бурлака (з 2001 року).

Історична довідка
Значний внесок у створення і розвиток кафедри зробили професор В.П. Славов (завідувач кафедри з 1982 до 2001 років), професор В.А.Бурлака (завідувач кафедри з 2001 року), доценти Є.І. Задерій, М.М. Побірський, Н.Г. Шульга, В.В. Мойсеєнко, С.А. Пилипейко, М.М. Кривий, В.В. Борщенко, Н.К. Панюк, О.М. Побірська, М.І. Закалюжна, Н.В. Павлюк, В.М. Степаненко та ін.

Дисципліни кафедри:
– годівля тварин і технологія кормів;
– технологія кормів з основами кормовиробництва;
– біологія продуктивності сільськогосподарських тварин;
– технологія виробництва продукції тваринництва;
– екологія живлення;
– спеціальне собаківництво;
– дресура собак;
– утримання та годівля собак;
– кормова база бджільництва;
– годівля екзотичних тварин.

Філіали кафедри:
– СТОВ «Хлібороб» Козятинського району Вінницької області;
– ТОВ «Камінське» Любарського району Житомирської області;
- ТОВ «Івниця» Андрушівського району Житомирської області;
– Міжобласний цикл кінології УПППМ УМВС України.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальностю 06.02.02–«Годівля тварин та технологія кормів».

Напрямки наукових досліджень:
- розробка та удосконалення інтенсивних, екологічно чистих і ресурсозберігаючих систем виробництва та використання кормів у тваринництві;
- особливості живлення та кормової поведінки жуйних тварин у природних радіаційних біоценозах;
- використання медоносної бази Полісся у бджільництві.

Наукова робота зі студентами
Науково-дослідний гурток «Дослідник» (створено у 1983 році)

Публікації: 837 наукових праць (7 монографій, 34 посібники та підручники, 220 наукових статей, 116 методичних розробок, 9 авторських свідоцтв і патентів).

Контактна інформація:
м. Житомир,
вул. Корольова, 39,
роб. телефон/факс 8 (0412) 33 – 09 – 82
е-mail: Texnologshnij@mail.ru