Технологічний факультет

Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва

Загальна інформація


Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва

Започаткована в 1930 році як кафедра тваринництва. З 1979 року мала назву кафедра загального тваринництва, а з 1993 року – зооекології. Значний вклад у її створення і функціонування внесли доктор сільськогосподарських наук, професор В.С. Соловйов, доцент М.П. Іванов та доктор біологічних наук, професор Г.П. Мельохін. З 1984 по 1993 рік кафедрою керував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Є.І. Задерій.

З 1993 до 2012 року кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Савченко Ю.І. З 2012 року – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН – Славов В.П.

У даний час навчально-методичну, науково-дослідну і виховну роботу на кафедрі забезпечують викладачі: професор, доктор сільськогосподарських наук Славов В.П.; доценти, кандидати сільськогосподарських наук Біденко В.М., Кальчук Л.А., Ковальчук В.І., Ковальчук Т.І., Вербельчук С.П.; кандидат біологічних наук Шубенко О.І.; старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук Трохименко В.З.; зав. лабораторією Попадюк Т.С.; старший лаборант Бігула В.В. Викладачі проводять навчання студентів на факультетах: технологічному, екологічному та ветеринарної медицини.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: "Технологія молока та молочних продуктів", "Технологія продуктів забою тварин", "Технологія м'яса та м'ясних продуктів", "Технологія переробки продукції тваринництва", "Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва", "Зооекологія", "Основи прикладної радіобіології в тваринництві", "Виробництво екологічно чистої продукції тваринництва", "Ветеринарна радіобіологія", "Проектування підприємств по переробці м'яса", "Біохімія молока та молочних продуктів", "Біохімія м’яса та м’ясних продуктів", "Проектування підприємств по переробці молока", "Проектування та будівництво підприємств по виробництву та переробці продукції тваринництва" , "Стандартизація продукції тваринництва", "Органічне виробництво продукції тваринництва", "Безпека та якість продукції тваринництва ", "Біохімія молока і м’яса", "Технологічне обладнання цехів по переробці молока", "Ведення сільського господарства на забруднених територіях", "Технологія переробки молока", "Екологічні біотехнології ", "Технологічне обладнання цехів по переробці м’яса ".

Значну увагу співробітники кафедри приділяють науковим дослідженням. Пріоритетні напрямки досліджень: біоекологічні основи переробки та якості продукції тваринництва для забезпечення безпеки харчових продуктів; моніторинг хімічного складу і поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області; використання природних фітоценозів північного Полісся Житомирщини в бджільництві; моніторинг якості молока, виробленого в приватних господарствах населення у різних ґрунтово-кліматичних умовах Житомирської області; моніторинг забруднення водних живих ресурсів (ВЖР) 137Cs у водоймищах та розвиток рибництва Житомирської області; ефективність використання комплексонатів мікроелементів з метою зниження переходу цезію-137 і стронцію-90 із ґрунту у рослини та продукцію тваринництва; розробка та удосконалення методів зниження радіонуклідів та солей важких металів у кормах і тваринницькій продукції в зоні Полісся; продуктивність, обмін речовин та якість м'ясної продукції молодняку ВРХ при згодовуванні сухої пивної дробини.

З метою поглиблення теоретичних знань та застосування їх на практиці функціонує студентський науковий гурток "Технолог - дослідник", до складу якого постійно входить 20 – 30 студентів 2 – 5 курсів. Гуртківці під керівництвом викладачів беруть активну участь у плануванні та проведенні досліджень технологічного та радіоекологічного спрямувань. За результатами досліджень виконуються дипломні роботи.

Контактна інформація:
м. Житомир
вул. Льва Толстого, 18
роб. телефон/факс: 8 (0412) 43-86-84