Технологічний факультет

Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва

Завідувач кафедри

Славов Володимир Петрович
Завідувач кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва,
професор, доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України

 Відомості про науково-педагогічну діяльність:
Після закінчення в 1961 році Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи працював на виробництві, займався громадською роботою.
З 1966 року навчався в аспірантурі НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (м. Харків), після якої його залишили на науковій роботі в інституті. У 1970 р. захистив кандидатську, а в 1991-му – докторську дисертації.
За результатами науково-методичної роботи у 1989 р. йому присвоєне вчене звання професора. У 1993 р. обраний членом-кореспондентом НААН по відділенню агроекології і природокористування.
У 1982–1998 роках очолював Житомирський сільськогосподарський інститут (з 1994 р. – Державну агроекологічну академію України).

Наукові інтереси: годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів, кормовиробництво, фізіологія людини і тварин, економіка природокористування, сільськогосподарська радіоекологія. Погляди вченого на ці проблеми викладено у більше ніж 370 наукових та навчально-методичних працях, з яких 27 − монографії, підручники і навчальні посібники, 18 винаходів захищені авторськими свідоцтвами та патентами. Створив наукову школу, для якої підготував 24 кандидатів наук.

Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, 5 медалями «За трудову доблесть» та «Трудовое отличие». Відмінник освіти України.

Викладає дисципліни:
«Зооекологія»;
«Ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених територіях»;
«Екологічні біотехнології».

Напрямки наукових досліджень:
1. Моніторинг хімічного складу й поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області.
2. Біоекологічні основи переробки та якості продукції тваринництва для забезпечення безпеки харчових продуктів.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби [монографія] за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатуліна, В.І.Костенка. – Ж:, 2012. – 860 с.
2. Славов В.П. Повнораціонна годівля свиней комбінованими силосами із зеленою масою амаранту / В. Славов, Р. Васильєв, М. Кривий, С. Вербельчук // Тваринництво України. – 2011. – № 10. – С. 33–37.
3. Славов В.П. Система годівлі м’ясної худоби при пасовищному утриманні [монографія] / М.В. Зубець, Г.О. Богданов, Ю.Ф. Мельник, В.П. Славов, Г.Т. Шкурін, І.В. Гузєв, П.Д. Шуст, М.М. Кривий // К.: Аграрна наука, 2010. – 828 с.
4. Славов В.П. Зооекологія [підручник] / В.П. Славов, М.П. Високос // Ви-во ЖДУ ім. Франка, 2011. – 478 с.
5. Славов В.П. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум: навчальний посібник. / В.П. Славов, А.П. Войцицький, З.В. Корж // Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 200 с.
6. Власенко В.В. Біохімія м’яса (В.В. Власенко, В.П. Славов, О.І. Шубенко Навчальний посібник // Житомир: - Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 170 с.