Технологічний факультет

Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва

Завідувач кафедри

Ковальчук Ігор Васильович

Завідувач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва, доцент,
кандидат сільськогосподарських наук

Дата народження: 3 січня 1959 року.

Відомості про науково-педагогічну діяльність
У вузі працює з 1987 року, на кафедрі – з 1993 року.

Відомості про навчання
У 1981 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнія».
У 1987 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин».
У 1989 році захистив дисертацію на тему «Оцінка ефективності селекційно-племінної роботи у заводському стаді з метою її інтенсифікації» за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин».

Викладає дисципліну
технологія виробництва молока.

Напрямки наукових досліджень
Селекційно-технологічні аспекти виробництва продукції у молочному та м’ясному скотарстві.

Публікації: всього – 63 (статей – 32).

Основні наукові та навчально-методичні праці
1. Ковальчук І.В. Продуктивність корів-первісток комбінованих порід та їх вплив на відтворні якості і довголіття / І.В. Ковальчук, А.С. Ревунець, Г.П. Грищук // Таврійський науковий вісник. – 2009. – Вип. 64. – Ч.3 – С. 23–29
2. Ковальчук. І.В. Організація доїння молочних корів у доїльному залі «Паралель» 2х14 / Н.В. Рибій, І.В. Ковальчук. // Зб. Наук. праць ВНАУ– №3 (43). – 2010). – С. 62–65
3. Ковальчук І.В. Оцінка лактаційної діяльності молочних корів. / І.В. Ковальчук, С.О. Не-тяга, І.О. Писаревська // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького, 2010. – Том 12 №3 (45). – Ч.3. – С. 48–51
4. Спеціалізоване м’ясне скотарство: навчальний посібник / [С.С. Спека, І.В. Ковальчук, І.П. Гранківський, В.І. Ткачук]. – Житомир: Палітра, 2012. – 114 с.
5. Ковальчук І.В. Ріст і розвиток коней української верхової породи на кінному заводі НФ ЗАТ «Райз-Максимко» Чортківського району Тернопільської області / І.В. Ковальчук, М.Я. Фучило, Ю.Л. Слюсаренко // Зб. Наук. праць ВНАУ– № 8 (48). – 2011 С. 78–83
6. Ковальчук И.В. Использование показателей постоянства лактации молочных коров при их отборе в условиях промышленного комплекса / И.В. Ковальчук, И.А. Демчук // Сборник статей ФГБОУВПО «Алтайский государственный аграрный университет». – 2012. – Книга 3. – С. 119–121.

Громадські доручення
Голова методичної комісії технологічного факультету.

Контактна інформація:
м. Житомир,
вул. Корольова, 39,
роб. телефон/факс: (0412) 33–09–82