Інженерно-технічний факультет

Кафедра електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Загальна інформація

Для задоволення потреб сільськогосподарських підприємств у спеціалістах з електрифікації та автоматизації виробництва і переробки с.-г. продукції, згідно з рішенням Вченої ради університету, у березні 2012 року створено кафедру «Електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології».

Колектив кафедри спрямовує свою науково-навчальну діяльність на підготовку кадрів для галузі електрифікації та автоматизації процесів у агропромисловому комплексі, у тому числі вищої кваліфікації.

У завданнях кафедри є створення нових навчальних і дослідницьких лабораторій, забезпечення студентів необхідною навчально-методичною літературою, оснащення навчальних лабораторій та лекційних залів сучасними технічними засобами навчання, впровадження нових комп’ютерних технологій.