Тендерні закупівлі

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2011 рік

Житомирський національний агроекологічний університет
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00493681
 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Електрична електроенергія

1172

Державний
бюджет

1 570 000,00 грн.( Один мільйон п’ятсот сімдесят тисяч грн..00 коп в т.ч.ПДВ 261666,67 грн.)

Закупівля в одного учасника

Січень

Загурський Й.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний інженер

Процедура розпочата в січні 2011р.
Проткол № 17.01.11
Код 40.10.1

Вода природна

1172

Державний
бюджет

373 200 грн.(Триста сімдесят три тисячі двісті гривень 00 коп. в т.ч ПДВ 62200грн.)

Закупівля в одного учасника

Січень

Загурський Й.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний інженер

Процедура розпочата в листопаді для потреб 2011 року
Прот.№8 від 16.11.10
код 41.00.1

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

1172

Державний
бюджет

1 545 381 грн.20 коп.(Один мільйон п”ятсот сорок п”ять тисяч триста вісімдесят одна гривня 20 копійок в т.ч.ПДВ 257563,53грн.)

Закупівля в одного учасника

Січень

Загурський Й.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний інженер

Процедура розп. в листопаді для потреб на 2011р. прот. № 9 від 16.11.10
код 40.30.1

Газ природний (для вироблення теплової енергії для потреб бюджетних установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання та для поставки промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання)

1172

Державний
бюджет

1 138 506 грн.27 коп(Один мільйон сто тридцять вісім тисяч пятсот шість гривень 27 копійок в т.ч. ПДВ 189 751,05грн.)

Державний бюджет

Січень

Загурський Й.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний інженер

Процедура розпочата в січні 2011
прот.№1 від 10.01.11
код 11.10.2

Газ природний (для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання)

1172

Державний
бюджет

270 520 ,00 грн (Двісті сімдесят тисяч пятсот двадцять тисяч гривень00 коп. в т.ч.ПДВ 45 086,67грн)

Державний бюджет

Січень

Загурський Й.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний інженер

Процедура розпочата в листопаді для потреб 2011
прот.№11
від 22.11.10.2

Продукти нафтопереробки рідкі

1172 Державний
бюджет
200000,00 грн.( Двісті тисяч гривень в т.ч.ПДВ 33333,33 грн.) Запит цінових пропозицій квітень Ткачук Л.П. , секретар тендерного комітету  23.20.1

Трактор МТЗ-892

2410 Державний
бюджет
240000,00 грн.( Двісті сорок тисяч гривень в т.ч. ПДВ 40000 грн.)) Відкриті торги вересень Загурський Й.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний інженер 29.31.2
Всього

 

 

5 337607,47 грн.( П’ять мільйонів триста тридцять сім тисяч шістсот сім гривень 47 коп. в т.ч. ПДВ 889601,24 грн.)

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11 квітня 2011 року № 3 (вказується номер і дата протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану).

 

Голова комітету з конкурсних торгів          Обиход А. І.

Секретар комітету з конкурсних торгів      Ткачук Л. П.