Факультет ветеринарної медицини

Кафедра акушерства і хірургії

Навчально-методична робота

Основна мета роботи кафедри.
Основною метою роботи кафедри акушерства і хірургії є підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини з кардинально новим типом наукового мислення, які можуть ефективно працювати в сучасних умовах ведення тваринництва, які вміють практично використовувати отримані дані та набуті навики для розв’язання проблем і завдань в галузі сільського господарства. Кафедра традиційно здійснює базову підготовку студентів факультету ветеринарної медицини з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Перелік дисциплін кафедри:
1. Акушерство, гінекологія і біотехнологія розмноження з основами андрології.
2. Оперативна ветеринарна хірургія.
3. Загальна та спеціальна хірургія.
4. Спеціальна ветеринарна хірургія з ортопедією та офтальмологією.
5. Хвороби молочної залози.
6. Ветеринарна анестезіологія.
7. Біотехнологія у ветеринарній медицині.
8. Мікроелементологія.
9. Ортопедія коней.
10. Акушерсько-гінекологічні патології у дрібних тварин.
11. Хірургічні хвороби дрібних тварин.
12. Вступ до фаху.
13. Незаразна патологія ВРХ.
14. Акушерство і гінекологія коней.
15. Акушерсько-гінекологічні патології у свиней.

Навчально-методична література на 2011-2012 н.р кафедри акушерства і хірургії

№ п/п Назва методичної розробки  П.І.Б.
1. Методичні поради ”Піометра: етіологія, патогенез, лікування“ Чупрун Л.О.
Калиновський Г.М.
2. Навчальний посібник ”Фізіологія і патологія розмноження великої рогатої худоби“  Калиновський Г.М.
3. Методичні поради ”Основи молекулярної біології“ Захарін В.В.
Афанасієва Л.П.
4. Методичні поради ”Клітинна інженерія“ Захарін В.В.
Афанасієва Л.П.
Грищук Г.П.
5. Методичні поради ”Основи генетичної інженерії“ Захарін В.В.
Грищук Г.П.
Ковальов П.В.
6.  Методичні поради до лабораторних занять з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин з основами андрології ”Трансплантація ембріонів“ Калиновський Г.М.
Афанасієва Л.П.
Захарін В.В.
7. Методичні поради до лабораторних занять з оперативної хірургії ”Асептика та антисептика у ветеринарній медцині“ Ковальов П.В.
8. Методичні поради до лабораторних занять з оперативної хірургії ”Операції в ділянці голови у дрібних тварин“ Ковальов П.В.
9. Методичні поради до лабораторних занять з оперативної хірургії ”Вузли і шви у ветеринарній хірургії“ Ковальов П.В.
10. Методичні поради до лабораторних занять з загальної та спеціальної хірургії ”Хвороби в ділянці черевної стінки“ Ковальчук Ю.В.
Карпюк В.В.
11. Методичні поради до лабораторних занять з загальної та спеціальної хірургії ”Хвороби кісток“ Карпюк В.В.
Ковальчук Ю.В.
12. Методичні поради ”Гормональна регуляція статевої функції самок та самців дрібних тварин“ Калиновський Г.М
Ревунець А.С.
Грищук Г.П.
Ковальов П.В.
13. Методичні поради ”Морфологія і патологія молочної залози у сук та кішок“  Калиновський Г.М
Ревунець А.С.
Грищук Г.П.
Ковальов П.В.
 14. Методичні поради ”Акушерсько-гінекологічна патологія у дрібних тварин“ Чупрун Л.О.
Ревунець А.С.
Грищук Г.П.

Навчально-методична література на 2012-2013 н.р кафедри акушерства і хірургії

Назва методичної розробки П.І.Б.
Методичні рекомендації до лабораторних занять з біотехнології відтворення дрібних тварин на тему
”Штучне осіменіння собак“
Калиновський Г.М.,
Ревунець А.С.,
Грищук Г.П.
Методичні поради до лабораторних занять з загальної та спеціальної хірургії ”Післякастраційні ускладнення“ Ковальчук Ю.В.
Карпюк В.В.
Методичні поради до семінарських занять з мікроелементології ”Біологічна роль та фізико-хімічні властивості мікроелементів“ Ковальчук Ю.В.
Грищук Г.П.
Методичні поради до лабораторних занять з загальної та спеціальної хірургії ”Хірургічні хвороби в ділянці голови“ Карпюк В.В.
Ковальчук Ю.В.
Захарін В.В.
Методичні поради до лабораторних занять з біотехнології у ветеринарній медицині ”Біотехнологія виробництва α-амінокислот і білка“ Захарін В.В.
Ковальов П.В.
Афанасієва Л.П.
Ковальчук Ю.В.
Методичні поради до лабораторних занять з біотехнології у ветеринарній медицині ”Ферменти і методи їх іммобілізації“  Захарін В.В.
Грищук Г.П.
Ковальчук Ю.В.
Методичні поради ”Штучне осіменіння тварин. Інструменти і способи“ Афанасієва Л.П.
Захарін В.В.
Калиновський Г.М.
Методичні поради ”Кастрація самців“ Ковальов П.В.
Захарін В.В.
Чупрун Л.П.
Методичні поради ”Грижі, їх класифікація та оперативні способи лікування“ Ковальов П.В.
Захарін В.В.
Чупрун Л.П.
Методичні поради ”Кастрація самок“ Ковальов П.В.
Захарін В.В.
Чупрун Л.П.
  Монографія ”Плацентарний бар’єр свійських тварин“ Калиновський Г.М.
Афанасієва Л.П.
Методичні поради ”Імунологія відтворення тварин“ Калиновський Г.М.