Факультет ветеринарної медицини

Кафедра акушерства і хірургії

Наукова робота

Співробітники кафедри працюють над виконанням наукової тематики кафедри: "Стан та оцінка природної резистентності і відтворювальної здатності свійських тварин та розробка методів їх корекції в умовах тривалого впливу на організм іонізуючого випромінювання" № державної реєстрації OIIIU000858.

Доцент Захарін В.В. працює над науковою тематикою «Стан та біотехнологічні способи і засоби підвищення відтворення врх»

Доцент Афанасієва Л.П. працює над темою «Корекція проникності плацентарного барєру свійських тварин, як спосіб профілактики патології родів та захворювань новонароджених».

Доцент Ковальчук Ю.В. працює над темою «Застосування НПС та тирозину при лікуванні ран свійських тварин».

Наукові публікації кафедри.

Авторські свідоцтва та патенти.

Калиновський Г.М., Журавльов В.Д., Журавльова О.В. Лікарська композиція у формі супозиторію (палички) "Арецентин" для профілактики і лікування затримання посліду у корів. Деклараційний патент на винахід 41025 А Україна. МПК А61К31/00. Опубл. 15.08.2001, бюл. № 7.

Калиновський Г.М., Журавльов В.Д., Журавльова О.В. Лікарська композиція у формі супозиторію (палички) "Глігельцид" для профілактики і лікування затримання посліду у корів". Деклараційний патент на винахід 41578 А Україна. МПК А61К31/00. Опубл. 17.09.2001, бюл. № 8.

Калиновський Г.М., Журавльов В.Д., Журавльова О.В. Спосіб профілактики і лікування затримання посліду у корів. Деклараційний патент на винахід 41023 А Україна. МПК А61К31/00. Опубл. 15.08.2001, бюл. № 7.

Калиновський Г.М., Грищук Г.П., Ревунець А.С., Карпюк В.В., Ковальов П.В., Ковальчук Ю.В., Захарін В.В., Афанасієва Л.П., Журавльов В.Д. Спосіб отримання ветеринарного препарату «Фетоплацентат» для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів. Патент на корисну модель МПК (2006) А61К35/48. Опубл.т27.10.2008, бюл. № 20.

За матеріалами досліджень розроблені та затверджені технічні умови на тканинний препарат «Фетоплацентат» ТУУ 24.4 – 1398810356-001: 2008 від 31.07.2008 р.

За матеріалами досліджень отримано ТУ У 24.4 – 1398810356 – 001:2008 на препарат «МЕТРОФЕТ» - 21.1 – 1398810356 – 001:2012, 2012 рік.

Випущено 2 монографії :
1. Корекція перебігу отелення у нетелей та після отельного періоду в корів-первісток – автори : доктор вет. н., Калиновський Г.М., к. вет. н. Захарін В.В., к. вет. н. Гончаренко В.В.
2. Піометра кішок: етіологія, патогенез, лікування – автори: к. вет.,н, доцент Омеляненко М.М. та к. вет. н., старший викладач Чупрун Л.О.

Видані посібники з грифом 2011-2013

№ зп  Автор  Назва рік видання Гриф
1  Г.М. Калиновський, М.М. Омеляненко, Р.Л. Ковальчук, В.В. Карпюк, Ю.В. Ковальчук, П.В. Ковальов, О.В. Пінський, В.С. Русак. Ветеринарна хірургія з анатомією коня  2011 гриф надано Міністерством освіти і науки (лист №1/11-6252 від 12.07.2010р)
2 Г.М. Калиновський, В.А. Яблонський, М.С. Пелехатий, С.П. Хомин, В.Й. Любецький Г.Г. Харута, В.П. Кошовий, М.І. Харенко, В.Ю. Стефаник, М.М. Омеляненко, А.С. Ревунець, О.М. Чекан Р.Л. Ковальчук, Л.П. Афанасієва, В.В. Захарін, Г.П. Грищук, В.С. Русак.   Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби 2011 гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (протокол № 1/11 -6251 від 12.07.2010)
3  В.А. Яблонський, С.П. Хомин, Г.М. Калиновський, Г.Г. Харута, М.І. Харенко, В.І. Завірюха, В.Й. Любецький  Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології

2011

гриф надано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник лист №18.28-13/816 від 19.07.2011
4  Г.М. Калиновський, В.А. Яблонський, С.П. Хомин, В.Й. Любецький, М.С. Пелехатий, Г.Г. Харута, В.П. Кошовий, М.І. Харенко, М.М. Омеляненко, А.С. Ревунець, О.М. Чекан, В.В. Гончаренко, В.С. Русак, Л.П. Афанасієва, В.В. Захарін, Г.П. Грищук Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби Перевидання 2014 гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (протокол № 1/11 -6251 від 12.07.2010)

  Під керівництвом професора, доктора ветеринарних наук проводять наукову роботу аспіранти та здобувачі

ПІБ Тема дисертації рік вступу
рік закінчення
1  Круть Світлана Іванівна Корекція перебігу тільності застосуванням виготовленого з личинок трутнів препарату 20 грудня 2011 р.
20 грудня 2015 р.
(заочне відділення)
2 Мосійчук Ірина Володимирівна  Доклінічна діагностика та корекція патології тільності, отелення та післяотельного періоду 20 грудня 2011 р.
20 грудня 2014 р.
(стаціонар)
3  Зворська Тетяна володимирівна  Рання діагностика та лікування дисплазій кульшового і ліктьового суглобів у цуценят 23 грудня 2010 р.
23 грудня 2013 р.
(стаціонар)
4  Шнайдер Вікторія Леонідівна Вікова морфологія маткових труб за різного стану організму великої рогатої худоби 20 грудня 2011 р.
20 грудня 2014 р.
(стаціонар)
5 Євтух Людмила Миколаївна  Неплідність імпортованих бугаїв-плідників: симптоми, діагностика, профілактика 25 грудня 2012 р.
25 грудня 2015 р.
(стаціонар)
6 Прищенко Юрій Ісидорович Гіпертрофія сечостатевого клапана у сук здобувач здобувач
7 Чайнюк Тетяна Миколаївна Отити: етіологія, патогенез, лікування у дрібних тварин здобувач
8 Прус Василь Миколайович Засоби і методи корекції статевого циклу у корів здобувач