Факультет ветеринарної медицини

Кафедра акушерства і хірургії

Студентська наукова робота

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

"Акушер" – керівники гуртка: доктор ветеринарних наук, професор Г.М. Калиновський, кандидат ветеринарних наук, доцент А.С.Ревунець.

"Юний хірург" – керівники гуртка: кандидат ветеринарних наук П.В. Ковальов, кандидат ветеринарних наук Ю.В. Ковальчук.

Засідання гуртків проводяться один раз на тиждень.

До складу гуртків входять 30 студентів.

За матеріалами наукових досліджень студенти виконують дипломні роботи, приймають участь у Міжнародних наукових студентських конференціях, олімпіадах за фахом.

За кращу доповідь на Міжнародній науковій студентській конференції факультету ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (3-4 жовтня 2013 року), студентка 5-го курсу Карабанова С. отримала грамоту, керівник к.вет.н., доцент Ковальов П.В.