Факультет ветеринарної медицини

Кафедра акушерства і хірургії

Завідувач кафедри

Калиновський Григорій Миколайович
завідувач кафедри, д.в.н., професор

Народився 19 квітня 1938 року в с. Нагачів Яворівського району Львівської області.

1955 – 1957 рр. – слухач однорічної ветеринарної школи м. Львова та молодший фельдшер колгоспу ім. Сталіна в с. Нагачів Яворівського району Львівської області.

1957 – 1960 рр. – служба в лавах Радянської Армії.

1960 – 1965 рр. – студент ветеринарного факультету Української сільськогосподарської академії, м. Київ.

1965 – 1972 рр. – завідувач Дібровської ветеринарної дільниці Тячівського району Закарпатської області, заступник головного ветеринарного лікаря району, надалі старший ветеринарний лікар радгоспу "Верховина".

1972 – 1975 рр. – аспірант кафедри акушерства Української сільськогосподарської академії, м. Київ.

1975 – 1995 рр. – асистент, а надалі доцент кафедри хірургії Національного аграрного університету, м. Київ.

У 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство.

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство.

У 1994 році присвоєне наукове звання професора.

З 1995 року – завідувач кафедрою акушерства і хірургії Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.

З 1996 року – декан факультету ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.

Був керівником дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук:
1. Корейба Людмила Володимирівна "Перебіг отелення та післяотельного періоду у корів Поліської м’ясної породи під впливом мікроелементів в умовах малоінтенсивного іонізуючого випромінювання" (Львів, 2000). Працює доцентом у Дніпропетровському НАУ.
2. Міщенко Іван Петрович "Патогенетична терапія корів при ендометриті" (Харків, 2000). Працює старшим викладачем у Ніженському філіалі НАУ.
3. Малимін Роман Євстафійович "Біокремнійорганічні пористі сорбенти в профілактиці акушерської патології у корів" (Львів, 2000). Працює у м. Тернополі у ветеринарній службі.
4. Карпюк Василь Варфоломійович "Вплив низьких доз радіаційного випромінювання на перебіг тільності і отелення у корів Поліської м’ясної породи та виникнення ротавірусної інфекції у новонароджених телят" (Харків, 2001). Працює доцентом Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.
5. Дубова Оксана Анатоліївна "Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі сук" (Київ, 2003). Працює доцентом Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.
6. Ревунець Анатолій Степанович "Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення" (Київ, 2003). Працює доцентом Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.
7. Ковальов Павло Вікторович "Корекція статевого циклу та розвиток вагітності у сук" (Київ, 2004). Працює доцентом Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.
8. Русак Василь Степанович "Корекція першої стадії родів та профілактика затримання посліду у корів" (Київ, 2005). Працює доцентом Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.
9. Ковальчук Юрій Васильович "Некорегентне поляризоване світло та неспецифічна стимулювальна терапія при ранах у великої рогатої худоби в умовах Полісся" (Біла Церква, 2006). Працює доцентом Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.
10. Чупрун Л.О. «Піометра кішок: етіологія, патогенез, лікування». Працює асистентом Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир.
11. Гончаренко В.В. «Клініко-симптоматичне і патогенетичне обґрунтування профілактики неплідності корів первісток».
12. Грищук Г.П. «Патогенетичне обґрунтування профілактики симптоматичної неплідності корів на тлі затримання посліду».

Є співавтором "Довідника ветеринарного лікаря" (Київ: Наука – 1990), підручників "Загальна ветеринарна хірургія" (Київ: Наука – 1990), "Спеціальна ветеринарна хірургія" (Київ: Наука – 1991), довідника "Болезни молодняка сельскохозяйственных животных", монографії "Материнська плацента і затримання посліду у корів" (Житомир, 2003), автором і співавтором численних методичних порад і розробок для студентів, наукових статей.

Був членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Харківській зооветеринарній академії, Білоцерківському державному аграрному університеті. Зараз дійсний член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Державному агроекологічному університеті, Національному аграрному університеті, Сумському національного аграрному факультеті.

Основні спрямування наукової діяльності:
- вивчення патології родів і післяродового періоду у корів;
- обґрунтування раціональної профілактики патології родів;
- прогнозування відтворення великої рогатої худоби в господарствах зон радіоактивного забруднення.

Є керівником теми науково-дослідної роботи "Оцінка природної резистентності і відтворювальної здатності великої рогатої худоби та розробка методів їх корекції в умовах тривалого впливу на організм іонізуючого випромінення".

Напрям роботи: акушерсько-гінекологічні, хірургічні та внутрішні хвороби коней, великої рогатої худоби.