Факультет ветеринарної медицини

Кафедра анатомії і гістології

  Навчально-методична робота

Основна мета роботи кафедри
Основною метою роботи кафедри анатомії і гістології є підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини з кардинально новим типом наукового мислення, які можуть ефективно працювати в сучасних умовах ведення тваринництва, які вміють практично використовувати отримані дані та набуті навики для розв’язання проблем і задач в галузі сільського господарства. При цьому кафедра традиційно здійснює базову підготовку студентів факультету ветеринарної медицини з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
1. Анатомія свійських тварин.
2. Цитологія, ембріологія та гістологія.
3. Патологічні анатомія, розтин і судова ветеринарія.
4. Історія ветеринарної медицини.
5. Морфологія сільськогосподарських тварин.
6. Особливості анатомії м’ясоїдів.
7. Особливості анатомії коней.
8. Анатомія хутрових звірів.
9. Патоморфологічні методи досліджень.
10. Посмертна діагностика.