Факультет ветеринарної медицини

Кафедра анатомії і гістології

  Наукова робота

Співробітники кафедри працюють над виконанням наукової тематики
“Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології”

Розділи тематики:
1. Морфологія органів і тканин курей в нормі та при патології
2. Дослідження макро- та мікроскопічної будови нервової системи у нормі та при патології.
3. Морфологія залоз внутрішньої секреції тварин в нормі та при патології
4. Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів свійського собаки
5. Патоморфологічні зміни собак за бабезіозу
6. Морфологічна характеристика окремих органів і тканин молодняку м’ясних кролів за різних рівнів та джерел хрому в комбікормах
7. Видові особливості мікроскопічної будови спинномозкових вузлів у свійських птахів
8. Особливості імуноморфогенезу свиней у ранньому постнатальному періоді онтогенезу
9. Морфологія мозочка свійських тварин

Наукові публікації

Підручники
1. Горальський Л.П., Хомич.В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології. Навчальний посібник. – Житомир: “Полісся”, 2005. – 288 с.
2. Хомич В.Т., Левчук В.С., Горальський Л.П., Ших Ю.С., Калиновська І.Г. Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура. - Національний аграрний університет. - Київ. – 2005. – 388 с.
3. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології Навчальний посібник. Видання друге. − Житомир: “Полісся”, 2011. − 288 с.
4. Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 1. Апарат руху: Навчальний посібник.– Житомир: Полісся, 2011.– 106 с.
5. Горальський Л.П, Хомич В.Т, Ших Ю.С, Дехтярьов П.А. Самойлюк В.В.Анатомія та особливості фізіології собак з основами дресирування. – Житомир: «Полісся», 2008 – 362 с.
6. Горальський Л.П, Хомич В.Т, Ших Ю.С, Дехтярьов П.А. Самойлюк В.В.Анатомія та особливості фізіології собак з основами дресирування. – Житомир: «Полісся», 2009 – 362 с.
7. Бурлака В.А., Горальський Л.П., Засекін Д.А., Скоромна О.І. та інші. Аз-Буки-Веді тваринника. . – Житомир: «Полісся», 2010. – 496 с.
8. Горальський Л.П., Хомич.В.Т., Кот Т.Ф., Гуральська С.В. Анатомія свійських птахів. − Житомир: “Полісся”, 2011. − 252 с.
9. Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 1. Апарат руху: Навчальний посібник.– Житомир: Полісся, 2011.– 106 с.
10. С.К. Рудик, Т.Ф. Кот. Анатомія кішки. Частина 2. Апарат руху. − Житомир: “Полісся”, 2011. − 104 с. Навчальний посібник / Рудик С.К., Кот Т.Ф. / Анатомія кішки. Частина 2. Система органів шкірного покриву. Нутрощі. − Житомир: Полісся , 2012. − 78 с.
11. Горальський Л.П. Навчальний посібник: Годівля екзотичних тварин (видання друге)./ Л.П. Горальський, В.А. Бурлака, М.М. Кривий, О.І. Скоромна, Р.В. Чудак, В.В. Борщенко, Н.В. Павлюк, Т.М. Сукненко, В.М. Степаненко // – Житомир: «Полісся», 2012. − 358 с.
12. Горальський Л.П. Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, B.C. Левчук, Ю.С. Ших, І.Г. Калиновська // Навчальний посібник. Друге видання. – Житомир: «Полісся» 2012. – 390 с.
13. Горальський Л.П. Історія створення та сучасність факультету ветеринарної медицини (присвячується 25-річчю від часу заснування (1987-2012 р.р.) / Л.П. Горальський, А.С. Ревунець, О.Є. Галатюк, Ю.Ю. Довгій, Г.М. Калиновський, В.П. Фасоля, В.В. Карпюк, О.В. Пінський, Л.О. Солодка // Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир, 2012. – 76 с.
14. Горальський Л.П. Морфологія собаки / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, Ю.С. Ших // – Житомир: видавництво «Рута», 2013. – 472 с.
15. Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 3. Серцево-судинна, лімфатична, нервова системи. Органи чуття. / Т.Ф. Кот, С.К. Рудик //Навчальний посібник. – Житомир: «Полісся», 2013. – 104 с.
16. Горальський Л.П. Кінологія: утримання, годівля, дресирування собак / Л.П. Горальський, В.А. Бурлака, Д.А. Засєкін, М.М. Кривий, Н.В. Павлюк, В.М. Степаненко, Д.О. Давидов // Навчальний посібник // Житомир: Видавництво «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – 512 с.
17. Горальський Л.П. Морфологія собаки / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, Ю.С. Ших // Навчальний посібник // – Житомир: видавництво «Рута», 2013. – 472 с.
18. Горальський Л.П. Анатомія свійських птахів / Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кот Т.Ф., Гуральська С.В. // Навчальний посібник // – Житомир: «Полісся», 2014. – 248 с.

Монографії
1. Горальський Л.П. Гістоморфологія і гістохімія ретровірусних інфекцій. // Монографія. – Житомир: «Полісся», 2010 – 209 с.
2. Горальський Л.П. Панкреатит собак / Л.П. Горальський, О.П. Тимошенко, Б.В. Борисевич, Ю.М. Бусел, Д.В. Кібкало, І.Ю. Горальська, І.М. Сокульський, І.М. Дубич. // Монографія. – Житомир: «Полісся», 2013. – 216 с.
3. Горальський Л.П. Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин. / Л.П. Горальський, І.М. Сокульський, Н.Л. Колеснік, Г.О. Назарчук, В.Т. Хомич, Н.В. Демус, Ю.С. Ших, О.В. Пінський // Монографія. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 296 с.

Патенти
1. Патент на корисну модель № 81260 «Спосіб окремого виявлення ДНК і РНК». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.06.2013 р.
2. Патент на корисну модель № 83269 «Спосіб виготовлення гістологічних зрізів для виявлення нуклеїнових кислот». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.08.2013 р.