Факультет ветеринарної медицини

Кафедра анатомії і гістології

   Співробітники кафедри

Горальський Леонід Петрович – завідувач кафедрою, доктор ветеринарних наук, професор.

Кропивницький Феофан Іполітович – кандидат ветеринарних наук, доцент.

Кот Тетяна Францівна – кандидат ветеринарних наук, доцент.

Гуральська Світлана Василівна – кандидат ветеринарних наук, доцент.

Заїка Світлана Сергіївна – кандидат ветеринарних наук, доцент.

Сокульський Ігор Миколайович – кандидат ветеринарних наук, доцент.

Хоменко Зоряна Володимирівна – кандидат ветеринарних наук, доцент.

Колеснік Наталія Леонідівна – кандидат ветеринарних наук, асистент.

Янушкевич Оксана Володимирівна - старший лаборант.

Божок Софія Станіславівна - лаборант.

Ковальчук Ірина Ігорівна – аспірант.

Веремчук Ярина Юріївна – аспірант.

Волківський Ігор Андрійович – аспірант.

Солімчук Василь Михайлович – аспірант.