Факультет ветеринарної медицини

Кафедра анатомії і гістології

  Загальна інформація

Кафедра анатомії і гістології факультету ветеринарної медицини була сформована 29 грудня 1985 року. Основне завдання професійного складу кафедри – надати студентам грунтовні знання з таких фундаментальних загально-професійних дисциплін: анатомія свійських тварин, цитологія, ембріологія, гістологія, історія ветеринарної медицини, морфологія тварин, та зі спеціальних дисциплін: патологічна анатомія, розтин і судова ветеринарна медицина, які є зі спеціальності – випускні.

Кафедру анатомії і гістології очолює доктор ветеринарних наук, професор Горальський Л.П.

Загальна кількість співробітників кафедри - 14 осіб, в т.ч. професорсько-викладацького складу – 8 осіб, лаборантів – 2 особи.

Викладачів з вченими ступенями і званнями – 8 осіб, що становить 100% від загальної кількості.

Колектив кафедри анатомії і гістології

Матеріально-технічна база кафедри
Кафедра розміщується в приміщеннях нового корпусу, які обладнані на рівні сучасних вимог вищої школи. Це 6 лабораторій, загальною площею 237 м2, в яких проводяться заняття із спеціальних дисциплін: анатомія, гістологія, морфологія, патологічна анатомія. Усі лабораторії придатні для застосування технічних засобів навчання. З 2008 року на кафедрі почав функціонувати анатомо-морфологічний музей.

Музейні експонати кафедри анатомії і гістології

Музейні експонати кафедри анатомії і гістології

Бібліотечний фонд спеціальної літератури з предметів кафедри складає 1705 примірників.

За результатами конкурсу на кращу кафедру Житомирського національного агроекологічного університету за 2010 – 2011 та 2011−2012 навчальні роки кафедра входить у п’ятірку кращих з 43 кафедр університету.

 

Адреса: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 39

Телефон: (0412) 33 - 10 - 88