Факультет ветеринарної медицини

Кафедра анатомії і гістології

  Завідувач кафедри

Горальський Леонід Петрович
завідувач кафедри анатомії і гістології,
директор Науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії,
доктор ветеринарних наук, професор

Народився 17 січня 1960 року в с. Мерва Горохівського району Волинської області.

1987 рік - закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л. Погребняка і отримав кваліфікацію "Ветеринарний лікар".1988-1993 рр. - асистент кафедри анатомії і гістології Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка.
1993-2001 рр. - завідувач лабораторії патоморфології інституту епізоотології УААН, м.Рівне.
З 2001 року - завідувач кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету.

Під керівництвом Горальського Л.П. на кафедрі анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету було створено анатомічний музей та лабораторію світлової мікроскопії і морфометричного аналізу, організатор VII науково-практичної конференції морфологів України “Актуальні проблеми сучасної морфології” (2008 р.), заступник декана з наукової роботи факультету ветеринарної медицини (2002–2007 рр.). Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій при Білоцерківському національному аграрному університеті, Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2004–2008 рр.) та експертної ради Вищої атестаційної комісії України в галузі ветеринарної медицини та біотехнології вирощування і переробки тваринної продукції (2008–2011 рр.).

Автор понад 275 наукових праць, у т. ч. 5 монографій, 13 посібників та 4 патенти на винахід. За його редакції вперше в Україні видано українською мовою посібник “Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології”.

За час роботи в Житомирському національному агроекологічному університеті (з 2001 року) підготував 12 кандидатів наук, керує науковою роботою магістрантів, аспірантів та докторантів.

Нагороджений грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (1986 р.), трудовою відзнакою “Знак Пошани” Міністерства аграрної політики України (2010 р.), цінним подарунком та має подяку Міністра аграрної політики та продовольства України (2012 р.), Дипломом Академії Наук Вищої Освіти України (2013 р.). Занесений у міжнародну збірку “Хто є хто” (Кембридж, 2009 р.). Обирався депутатом місцевих рад.

Спрямування наукової діяльності:
- вивчення механізмів метаболізму, морфофункціональних змін при ретровірусних інфекціях та вивчення впливу іонізуючого опромінення малої інтенсивності на організм тварин на тканинному та клітинному рівнях та при ретровірусних інфекціях.