Факультет ветеринарної медицини

Навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної медицини

  Навчально-методична та наукова робота

 На базі клініки проводяться заняття студентів з дисциплін клінічного циклу. Тут студенти набувають навичок поводження з тваринами, їх фіксації, навчаються проводити лікарські маніпуляції, встановлювати діагноз, проводити оперативні втручання тощо.

Доцент О.А. Дубова проводить лабораторне заняття зі студентами факультету ветеринарної медицини

   

Лікарі клініки А.А. Дубовий та Ю.І. Прищенко
проводять прийом хворих тварин
і навчають студентів практичних навичок роботи з тваринами

У клініці проводиться методична і наукова робота. Клінічний матеріал, отриманий у процесі роботи з хворими тваринами, активно використовується при проведенні навчального процесу.

Співробітники клініки та студенти виконують наукову роботу на базі клініки.

Захищено три кандидатські дисертаційні роботи, що були виконані на базі клініки:
1. Дубова О.А. „Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і пірометрі у собак”, 16.00.07 – ветеринарне акушерство, Київ – 2003 р.
2. Ковальов П.В. „Корекція статевого циклу та розвиток вагітності у сук”, 16.00.07 – ветеринарне акушерство, Київ – 2004 р.
3. Дубовий А.А. «Морфофункціональні особливості щитоподібної залози у собак в онтогенезі», 16.00.02 – фізіологія, морфологія, онкологія, Біла Церква – 2009 р.

На здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук була захищена дисертація «Диспансеризація у службовому собаківництві», виконавець Фасоля В.П.

Наразі на базі клініки виконуються такі наукові роботи:

на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук – Дубова О.А. „Зміни системи гемостазу собак при бабезіозі”.

на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук –
1. Чайнюк Т.М. – вивчає розвиток отитів та їх ускладнень у собак.
2. Прищенко Ю.І. – вивчає проблеми онкологічних захворювань статевого апарату у собак.

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент О.А. Дубова
 під час виконання досліджень за темою дисертації

Активно проводиться науково-дослідна робота студентів за напрямками: паразитологія дрібних тварин; ускладнення перебігу кровопаразитарних захворювань; гінекологічні розлади у собак; оперативна хірургія дрібних тварин. На підставі отриманих результатів наукових досліджень студенти виконують дипломні роботи.