Факультет ветеринарної медицини

Кафедра мікробіології, вірусології та епізоотологі

Загальна інформація

 Кафедра мікробіології, вірусології та епізоотології є навчально-науковим структурним підрозділом факультету ветеринарної медицини та випусковою кафедрою з ОКР «Бакалавр» спеціальності «Ветеринарна медицина» Житомирського національного агроекологічного університету, що забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і виховної роботи. Головним завданням кафедри є організація та здійснення навчально-методичної й наукової праці за профілем кафедри, виховної роботи серед студентів, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Кафедра мікробіології, вірусології та епізоотології створена у 1990 році. З 2001 року і наразі кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор  Галатюк О.Є.

На кафедрі мікробіології, вірусології та епізоотології штатна чисельність викладачів складає 9 чоловік, в тому числі 1 професор, доктор ветеринарних наук, 4 кандидати ветеринарних наук, доценти, 1 кандидат біологічних наук, доцент, 2 кандидати ветеринарних наук, старші викладачі, 1 кандидат ветеринарних наук, асистент, 2 старших лаборанти.


Колектив кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології

Матеріально-технічна база кафедри
Кафедра обладнана 6 спеціалізованими навчальними лабораторіями, навчально-дослідною лабораторією епізоотології, навчально-дослідною лабораторією кінології та фелінології, а також приладами, реактивами, технічними засобами навчання, необхідними для проведення занять згідно з робочими програмами. Практичне навчання проводиться на філіях кафедри, у державних лабораторіях ветеринарної медицини України.

За результатами конкурсу на кращу кафедру Житомирського національного агроекологічного університету за 2010 – 2011, 2011−2012, 2013 – 2014 навчальні роки кафедра входить у десятку кращих з 43 кафедр університету.

Адреса: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 39

Телефон: (0412) 33−39−05