Факультет ветеринарної медицини

Кафедра мікробіології, вірусології та епізоотології

Завідувач кафедри

 Галатюк Олександр Євстафійович −
доктор ветеринарних наук, професор,
завідувач кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології

Народився 5 березня 1958 року в місті Полонне Хмельницької області.

У 1980 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Ветеринарія” і отримав кваліфікацію “Лікар ветеринарної медицини”.

1980−1983 рр. – головний ветеринарний лікар колгоспу ім. Мічуріна, головний епізоотолог районної станції по боротьбі з хворобами тварин.

1983−1985 рр. – аспірант кафедри епізоотології Білоцерківського с/г інституту.

1986−1989 рр. – асистент кафедри епізоотології Білоцерківського с/г інституту.

1989−1990 рр. – доцент кафедри епізоотології Білоцерківського с/г інституту.

1990−2001 рр. – заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту епізоотології Української академії аграрних наук.

З 2001 р. – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2012 р. − проректор з науково-педагогічної роботи, післядипломної освіти, дорадництва та працевлаштування Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2012 р. − директор Національного наукового центру «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича».

У 1986 році присуджено науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 − “ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія та мікологія”, а 1990 році присвоєно звання доцента кафедри епізоотології. У 2001 році присуджено науковий ступінь доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – “Ветеринарна мікробіологія та вірусологія”, у 2003 році присвоєно звання професора кафедри заразних хвороб тварин.

Професор О.Є. Галатюк є членом спеціалізованих вчених рад Національного університету біоресурсів і природокористування України; Одеського державного аграрного університету, Державної фармакологічної комісії та Науково-методичної ради Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Міністерства агрополітики та продовольства України; координаційної ради із наукового співробітництва в області ветеринарії країн СНД, депутат Житомирської обласної ради 5–6 скликань. Пройшов стажування у фермерських господарствах Польщі, Франції та США. Також був членом експертної ради із зоотехнії та ветеринарної медицини ВАК України (2005 – 2006 рр.). Під його керівництвом виконано та захищено 11 кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукової діяльності – епізоотологічний моніторинг та контроль герпесвірусів коней 1-го та 2-го типів, лептоспірозу, лейкозу тварин та заразних хвороб бджіл.

Спеціалізація: епізоотологія, хвороби коней, хвороби бджіл.

Автор понад 200 наукових публікацій, 3 монографій, 3 навчальних посібників, 5 патентів на винаходи.

Контактні дані: ел. адреса: halatyuk@mail.ru