Факультет ветеринарної медицини

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Навчально-методична робота

Основна мета роботи кафедри

Основною метою роботи кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни є підготовка майбутніх фахівців з питань збереження здоров′я тварин, контролю за якістю та одержанням екологічно чистої тваринницької продукції, охорони навколишнього середовища від забруднення відходами тваринництва. При цьому, кафедра здійснює базову підготовку студентів факультету ветеринарної медицицни і технологічного факультету з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії.

2. Зоогігієна.

3. Ветеринарна екологія.

4. Клінічна біохімія.

5. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва.

6. Технологія виробництва м′яса і молока.

7. Біологічні основи якості продуктів тваринництва.

8. Товарознавство і стандартизація.

9. Виробництво, ветконтроль і оцінка якості продуктів тваринництва.

10. Дозиметрія та радіометрія у ветеринарній медицині.

11. Ведення тваринництва в умовах радіаційного забруднення.

12. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин.

13. Інвазійні хвороби коней.

14. Інвазійні хвороби дрібних тварин