Факультет ветеринарної медицини

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Наукова робота

Співробітники кафедри проводять науково-дослідну роботу згідно з тематикою факультету ветеринарної медицини "Оцінка природної резистентності і відтворювальної здатності великої рогатої худоби та розробка методів корекції в умовах тривалого впливу на організм іонізуючого випромінення" і з ініціативних тематик з профілю дисциплін кафедри та за вимогою часу:

"Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів та сировини, які отримуються від великої рогатої худоби зони малоінтенсивного випромінення, та удосконалення методів підвищення їх якості";

"Моніторинг якості харчових продуктів в Поліському регіоні в постчорнобильський період та розробка методів покращання їх якості" ;

"Особливості динаміки білків гострої фази при незаразних патологіях великої рогатої худоби" ;

"Оцінка якості продукції бджільництва, одержаної в умовах Житомирщини" ;

"Розробка науково обгрунтованої системи діагностики, профілактики та лікування інвазійних хвороб тварин" ;

"Вивчення стану імунної системи тварин при інвазійних захворюваннях" .

Розділи тематики кафедри і виконавці:
1. Стан мінерального обміну у корів з третьої і четвертої зон радіоактивного забруднення та причини його порушення (Лігоміна І.П., Чала І.В., Олійник Г.П.).
2. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів і сировини тварин в зоні малоінтенсивного іонізуючого випромінення та удосконалення методів підвищення їх якості (Котелевич В.А., Фурман С.В.).
3. Діагностика, лікування і профілактика інвазійних хвороб тварин та вивчення стану імунної системи при цих захворюваннях (Довгій Ю.Ю., Дубова О.А.).
4. Нематодози свиней: епізоотичний моніторинг, лікування та заходи боротьби (Довгій Ю.Ю., Фещенко Д.В.).
Монографії, підручники та інші видання
1. Довгій Ю.Ю. Трематодози жуйних тварин в забрудненій радіонуклідами та умовно чистій зонах. – Житомир, 2008 – 144 с.
2. Посібник з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб свиней : навч. посіб./ Ю.Ю.Довгій, В.Ф.Галат, О.Є.Галатюк, С.І.Шеремет та ін. – К.: Урожай. – 2009.

Авторські свідоцтва та патенти
1. Сорока Н.М., Дубова О.А. Спосіб виявлення фібрину при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Патент 7324, Україна, МПК 7 G01N33/48 - 20041109728. Заявлено 26.11.2004. Опубл. 15.06.2005. Бюл. № 6, 2005 р.
2. Сорока Н.М., Дубова О.А. Спосіб прижиттєвої діагностики синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові у собак. Патент 9427, Україна, МПК 7 А61В10/00 – u200503510. Заявлено 14.04.2005. Опубл. 15.09.2005. Бюл. № 9, 2005 р.
3. Славов В.П., Дідух М.І., Борщенко В.В., Кривий М.М., Романчук Л.Д., Чала І.В. Мікроелементний префікс для годівлі дійних корів в умовах постійно діючих малих доз радіації. Патент 76645, Україна, МПК А23К1/175. Опубл. 15.08.2006. Бюл. № 8, 2006 р.
4. Довгій Ю.Ю., Ваховський І.Л., Дідівський О.Ф., Журавльова О.В., Журавльов В.Д. Спосіб проведення гельмінтоларвоскопії. Патент 58689, Україна, МПК 7 А61В10/00. Опубл. 15.04.2005. Бюл. № 4, 2005 р.
5. Довгій Ю.Ю., Ваховський І.Л., Дідівський О.Ф., Журавльова О.В., Журавльов В.Д. Пристрій для реєстрації яєць і мертвих личинок гельмінтів (камера Довгія). Патент 58688, Україна, МПК 7 А61В10/00 – G01N33/487. Опубл. 15.04.2005. Бюл. № 4, 2005 р.
6. Довгій Ю.Ю., Фещенко Д.В. Патент України на винахід № 85791 С2, МПК (2009), А61D 7/00, А01К 67/00, А61В 10/00. Спосіб визначення стрес-статусу свиней; заявник та власник ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”. – № а 2007 11288; заявл. 11.10.2007; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4.
7. Довгій Ю.Ю., Корячков В.А., Згозінська О.А., Бахур Т.І., Драгальчук А.І. Патент на корисну модель № 66144 МПК (2006.01) G01N 33/487 Спосіб культивації інвазійних яєць роду Toxocara та зараження ними лабораторних тварин; заявник та власник Житомирський національний агроекологічний університет. – u 2011 06850; заявл. 31.05.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
8. Довгій Ю.Ю., Корячков В.А., Згозінська О.А., Бахур Т.І., Драгальчук А.І., Стахівський О.В. Патент на корисну модель № 66145 МПК (2011.01) A61D 99/00 Спосіб копрологічної діагностики гельмінтозів і еймеріозів; заявник та власник Житомирський національний агроекологічний університет. – u 2011 06852; заявл. 31.05.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

Готові до співробітництва
 

Назва розробки

Автори Сутність розробки Пропонуємо Забезпечимо
Спосіб прижиттєвої діагностики синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові у собак

/Патент 9427, Україна, 2005 р./

Сорока Н.М.

Дубова О.А.

Застосовується для діагностики ускладнення хвороб собак – синдрому ДВЗ Патент та методика проведення дослідження

Науковий супровід

Спосіб виявлення фібрину при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

/Патент 7324, Україна, 2005 р./

Сорока Н.М.

Дубова О.А.

Застосовується для патологоморфологічної діагностики синдрому ДВЗ собак при використання біоптатів та патологічного матеріалу Патент та методика проведення дослідження Науковий супровід
Здійснення паразитологічного обстеження тваринницьких комплексів

/Патент № 66145, Україна, 2012 р./ 

Довгій Ю.Ю.,

Фещенко Д.В.,

Корячков В.А.

Застосовуються новітні авторські розробки щодо виявлення хворих тварин і гельмінтологічне обстеження території Патент, методика проведення досліджень, консультації Науковий супровід
Визначення стрес-статусу свиней

/Патент № № 85791, Україна, 2009 р.

Довгій Ю.Ю.,

Фещенко Д.В.

Застосовується для створення стрес-стійкого поголів’я свиней у невеликих фермерських господарствах  Патент, методика проведення досліджень, консультації Патент, методика проведення досліджень, консультації
Спосіб проведення гельмінтоларвоскопії

/Патент 58689, Україна, 2005 р./

Довгій Ю.Ю.

Журавльов В.Д.

Застосовується для проведення гельмінтологічних досліджень Патент та методика проведення дослідження Науковий супровід
 Пристрій для реєстрації яєць і мертвих личинок гельмінтів (камера Довгія) Довгій Ю.Ю.

Журавльов В.Д.

Застосовується для проведення гельмінтологічних досліджень Патент та методика проведення дослідження Науковий супровід