Факультет ветеринарної медицини

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Співробітники кафедри

Довгій Юрій Юрійович – зав. кафедри, д. вет. н., професор

Олійник Ганна Павлівна – к. вет. н., доцент

Котелевич Валентина Антонівна – к. вет. н., доцент

Чала Інна Валентинівна – к. б. н. доцент

Фурман Світлана Володимирівна – к. вет. н., доцент

Лігоміна Ірина Павлівна –  к. вет. н., доцент

Дубова Оксана Анатоліївна –  к. вет. н., доцент

Фещенко Діана Валеріївна – к. вет. н., ст. викладач

Корячков Віктор Анатолійович – асистент

Згозінська Оксана Анатоліївна – асистент

Бахур Тетяна Іванівна – асистент

Дмитренко Тетяна Олександрівна – старший лаборант, освіта вища, зооінженерія

Головинська Ірина Володимирівна – лаборант, освіта вища, лікар вет. медицини

Фасоля Людмила Миколаївна – лаборант, освіта вища, лікар вет. медицини