Факультет ветеринарної медицини

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Загальна інформація

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни є навчально-науковим структурним підрозділом факультету ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету.

Головним завданням кафедри є організація і проведення навчально-методичної та наукової роботи, виховної роботи серед студентів, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації. Колектив кафедри забезпечує підготовку майбутніх фахівців ветеринарної медицини, надаючи студентам знань із таких базових дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин, ветеринарно-санітарна експертиза з основами стандартизації продуктів тваринництва, біохімія з основами фізичної хімії, клінічна біохімія, зоогігієна, основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології тощо.

Історія кафедри бере свій початок з кафедри зоогігієни і основ ветеринарії (зооінженерний факультет, 1987). Велика заслуга у становленні кафедри належить першим викладачам кафедри: доцентам М.О. Оніпку, С.О. Пилипейку, Ф.І. Кропивницькому, В.С. Федотову, В.В. Бреславцю, ст. викладачам О.В. Яременку, З.О. Шелест, З.О. Герасимчук, І.В. Шанскову. У різні часи керівництво кафедрою, яка змінювала назви, але не зраджувала принципам професіоналізму, здійснювали: д. вет. н., професор Л.П. Окунцов (1989–1990); к. б. н., доцент В.В. Бреславець (1990–1993); д. вет. н., професор М.П. Високос (1993–1999); к. вет. н., доцент Г.П. Олійник (1999–2006). З 6 червня 2006 р. на базі кафедри ветеринарно-санітарної експертизи і гігієни тварин була створена сучасна кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни, яку очолив д. вет. н., професор Ю. Ю. Довгій.

Штатний колектив кафедри складає 10 чоловік, в тому числі 1 д. вет. н., професор, 5 к. вет. н., доцентів, 1 к. б. н., доцент, 1 к. вет. н., ст. викладач, аспірант, 2 лаборанти. Кількість викладачів, які мають науковий ступінь, – 8.

Колектив кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Матеріально-технічна база кафедри. Кафедра обладнана необхідним устаткуванням для проведення занять, чотирма спеціалізованими навчальними лабораторіями і однією науково-дослідною, а також приладами, реактивами, технічними засобами навчання. Практичне навчання проводиться на шістьох філіях кафедри, а також на Житомирському м′ясокомбінаті, лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи господарських ринків м. Житомир.

Адреса: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 39 Телефон (0412) 33–10–88.