Факультет ветеринарної медицини

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Завідувач кафедри

Довгій Юрій Юрійович –
 доктор ветеринарних наук, професор,
завідувач кафедри паразитології,
ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Народився 20 січня 1963 року у с. Монастирець Хустського району Закарпатської області.

У 1979 році закінчив Монастирецьку восьмирічну школу і поступив у Мукачівський радгосп-технікум.

У 1982 році після закінчення технікуму працював ветеринарним фельдшером у колгоспі “8-е Березня” с. Богдан Рахівського району.

З 1982 по 1984 рр. служив у лавах Радянської Армії.

У 1984–1989 рр. – студент ветеринарного факультету Української сільськогосподарської академії, м. Київ.

З 1989 року працював головним ветеринарним лікарем у колгоспі “Нове життя” Бородянського району Київської області.

З 1991 по 1993 рр. працював головним епізоотологом при ветеринарній станції по боротьбі з хворобами у м. Тараща Київської обл.

У 1993 році поступив на заочну аспірантуру при Київській сільськогосподарській академії.

З 1993 по 1995 рр. працював головним ветеринарним лікарем у колгоспі “Червоний партизан” Київської області.

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня к. вет. н. зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія.

З 1996 по 1999 рр. – асистент кафедри акушерства, терапії і хірургії Державної агроекологічної академії України, м. Житомир.

З 1999 по 2002 рр. – директор Наукового центру з вивчення особливо небезпечних хвороб, м. Житомир.

З 2002 по 2006 рр. – доцент кафедри акушерства, терапії і хірургії Державного агроекологічного університету, м. Житомир.

З 2006 року – професор, зав. кафедри паразитології, вет.-сан. експертизи та зоогігієни Житомирського агроекологічного університету.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня д. вет. н. зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Керівник шести аспірантів, має захищеного одного кандидата наук.

Є співавтором навчальних посібників «Довідник з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб свиней» (Київ: Урожай – 2010) і «Найпоширеніші інвазійні хвороби свійських тварин в Україні» (Житомир: Полісся – 2012), автором монографії «Трематодози жуйних тварин в забрудненій радіонуклідами та умовно чистій зоні» (Житомир: Полісся – 2008), 7 патентів на винаходи, автором численних наукових і методичних праць та розробок.

Основні напрями наукової діяльності:
- вивчення стану імунної системи тварин при інвазійних захворюваннях;
- розробка науково обґрунтованої системи діагностики, профілактики та лікування інвазійних хвороб свійських тварин.

Адреса для листування: dovgijurij@e-mail.ua.