Факультет ветеринарної медицини

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Наукова робота

Співробітник кафедри виконують комплексну науково-дослідну роботу з розділів:
"Моніторинг природної резистентності сільськогосподарських тварин та її корекція в зоні Центрального Полісся України" та
"Стан білкового та вітамінно-мінерального обміну продуктивних і дрібних домашніх тварин господарств державної і приватної форм власності."

Державний реєстраційний номер 0111U000574

Основною метою є дослідити і визначити основні показники природної резистентності та білкового, мінерального і вітамінного обміну у великої рогатої худоби, коней, овець, свиней, собак за різних форм господарювання і в умовах Центрального Полісся України.

На підставі проведених досліджень будуть отримані об’єктивні дані природної резистентності та білкового, вітамінного і мінерального обміну у зазначених видів тварин у відповідних зональних і господарсько-економічних умовах.

Одержані дані будуть покладені в основу розробки рекомендацій щодо корекції виявлених порушень зазначених видів обміну речовин шляхом внесення змін в годівлю і умови утримання тварин, застосуванням необхідних лікарських препаратів і розробки профілактичних заходів.

На базі кафедри було виконано ряд кандидатських та докторських дисертацій.

Готові до співробітництва
Назва розробки Автори Сутність розробки Пропонуємо Забезпечимо
"Моніторинг природної резистентності сільськогосподарських тварин та її корекція в зоні Центрального Полісся України"

та

"Стан білкового та вітамінно-мінерального обміну продуктивних і дрібних домашніх тварин господарств державної і приватної форм власності."

Чумаченько В.В.,
 О.В.Пінський,
О.Б.Семененко,
В.С.Русак
С.І.Шеремет
В.В.Гончаренко
А.А.Дубовий
Горальська І.Ю.,
Прус В.М.
Основною метою є дослідити і визначити основні показники природної резистентності та білкового, мінерального і вітамінного обміну у великої рогатої худоби, коней, овець, свиней, собак за різних форм господарювання і в умовах Центрального Полісся України.

Буде досліджена вікова динаміка показників неспецифічного та специфічного захисту організму тварин за умов підвищеного радіаційного впливу на території Житомирського Полісся

Рекомендації по поліпшенню проведення досліджень Рекомендації по диспансеризації службових собак Розробку видання, розповсюдження рекомендацій

 
Перший курс з кураторами
(2011 рік)