Факультет ветеринарної медицини

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Навчально-методична робота

Основною метою роботи кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології є підготовка висококваліфікованих лікарів ветеринарної медицини, які можуть ефективно працювати на великих державних сільськогосподарських підприємствах, державних ветеринарних установах, фермерських господарствах і надавати кваліфіковану ветеринарну допомогу сільськогосподарським і свійським тваринам громадян.

Розвиток факультету, підвищення вимог до навчальної, методичної і наукової роботи, підготовки лікарів ветеринарної медицини висунули необхідність в підготовці спеціалістів з таких дисциплін, що кваліфіковано викладаються співробітниками кафедри:
1. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин
2. Внутрішні хвороби тварин
3. Лабораторна діагностика хвороб дрібних тварин
4. Хвороби хутрових звірів
5. Отруєння собак і котів
6. Інтерпретація лабораторних досліджень
7. Фізіологія сільськогосподарських тварин
8. Патологічна фізіологія сільськогосподарських тварин
9. Основи науково-дослідної роботи;
10. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини
11. Породи собак і котів

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено і опубліковано понад 250 науково-методичних праць, видано у співавторстві два підручника, три навчальних посібника, 5 монографій, отримано 4 патенти на корисну модель.