Факультет ветеринарної медицини

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Студентська наукова робота

Кафедрою посилюється акцент на наукову роботу викладачів і студентів, яка має стати головною складовою діяльності науково-педагогічних кадрів і підготовки ветспеціалістів.

На кафедрі діє два студентських наукових гуртка: «Брат наш менший», науковий керівник - кандидат біологічних наук, доцент О.Б Семененко та “Внутрішні хвороби тварин” – керівник С.І. Шеремет. Засідання гуртків проводяться два рази на місяць.

У роботі гуртків приймають участь від 12 до 20 студентів. За матеріалами наукових досліджень студенти виконують дипломні роботи. Основні напрями наукових розробок студентів (теоретичні і експериментальні):
- Біохімічні показники крові у собак різного фізіологічного статусу.
- Порушення фосфорно-кальцієвого та вітамінного обміну.
- Гемотрансфузія у собак. Основні методи клінічних та лабораторних досліджень.
- Неспецифічна резистентність та шляхи її корекції на території з довготривалим надходженням радіонуклідів.
- Гематологічні зміни у собак при бабезіозі.
- Динаміка поширення бабезіозу у собак на території м. Житомира.
- Гіпотиреоз у собак.
- Гіпофункція підшлункової залози у собак.
- Деякі фізико-хімічні та біохімічні показники крові великої рогатої худоби в зонах Житомирщини з різним рівнем радіоактивного забруднення.
- Спленомегалія у собак, хворих на бабезіоз.
- Хвороби печінки у собак.
- Діагностика хвороб серця у собак.
- Гепатит у корів.
- Панкреатити у собак.
- Особливості формування імунітету у молодняка великої рогатої худоби в зоні радіоактивного забруднення.
- Хвороби собак з ураженням міокарда.
- Вплив годівлі собак сухими дієтичними кормами торгової марки «Роял-Канін» на їх клінічний стан.
- Динаміка прояву фізіологічних показників крові великої рогатої худоби в екологічно напружених умовах навколишнього середовища та ін.


Експериментальне дослідження проводять члени наукового гуртка
під керівництвом доцента О.Б.Семененка


Доповідь за результатами наукових досліджень
студентки Кухаренко Катерини на науковій конференції